Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Project Datblygiad Plant i rannu adnoddau dros y byd

Mae arbenigwr mewn datblygiad plant ym Mhrifysgol Bangor yn rhan o lansiad rhyngwladol adnoddau project a fydd o gymorth i lywodraethau dros y byd i gefnogi datblygiad plant iach a llwyddiannus.

Caiff y lansiad ei gynnal yn yr Inter-American Development Bank (IDB) yn Washington DC am 2pm, amser y DU, 29 Medi 2015 ( gyda darllediad byw yn Saesneg a Sbaeneg rhwng 2-4pm ar: www.livestream.com/idbevents1 yn Saesneg a www.livestream.com/idbevents2 yn Sbaeneg) i hyrwyddo’r adnoddau project.

Maes ymchwil Dr Helen Henningham yw ymyriadau plentyndod cynnar er mwyn hyrwyddo datblygiad ac ymddygiad plant mewn gwledydd incwm isel i ganolig. Mae ganddi gysylltiad hir â datblygu cwricwlwm llwyddiannus yn Jamaica, sydd yn cael ei ddyblygu yn rhyngwladol.

Mae’r pecyn sy’n cael ei lansio wedi’i seilio ar Gwricwlwm Ymweliadau Cartref Blynyddoedd Plentyndod Cynnar gan Grŵp Datblygiad Plant Sefydliad Ymchwil Meddygaeth Drofannol University of the West Indies (lle bu Dr Henningham yn gweithio am gyfnod hir).

Gall sefydliadau a llywodraethau ddefnyddio’r adnoddau o hyn ymlaen a  bydd hynny’n eu galluogi i gynnal rhaglenni ymweliadau cartref blynyddoedd plentyndod cynnar ar gyfer plant rhwng 6-36 mis yn eu gwledydd eu hunain. Bydd yr adnoddau’n cael eu defnyddio ym Mrasil, Guatemala a Zimbabwe flwyddyn nesaf, fel rhan o raglen Grand Challenges Canada.

Yn ôl yr IDB, mae “Reach Up and Learn”, y rhaglen datblygu blynyddoedd cynnar plentyndod, wedi cael effaith sylweddol ar ganlyniadau addysg a byd gwaith dros yn yr 20 mlynedd ers ei ddechrau yn Jamaica. Mae tystiolaeth helaeth o’r rhaglen wedi dangos bod plant a gymerodd ran yn y rhaglen dros 20 mlynedd yn ôl â sgôr IQ uwch, wedi llwyddo’n well yn yr ysgol, wedi mwynhau iechyd meddwl gwell, wedi troseddu llai ac wedi ennill cyflogau uwch na chyfoedion nas cynhwyswyd yn y project.

A hithau’n aelod o’r tîm REACH-UP (bellach yn rhan o  Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor), mae Dr Henningham ar hyn o bryd yn gweithio ar ddau dreial effeithiolrwydd ymyriadau cynnar (un yng Ngholombia ac un ym Mangladesh) sy’n ymwneud ag integreiddio rhaglenni ar gyfer rhieni plant o dan dair oed gyda chynlluniau llywodraethol sydd yn bodoli eisoes.

Dyma’r wefan ar gyfer y pecyn: http://www.reachupandlearn.com/

 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2015