Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pwysigrwydd profion clinigol

Fel yr adroddwyd yn y Western Mail ar 5 Tachwedd mae Rhiannon Whitaker o Sefydliad Gogledd Cymru ar gyfer Hapbrofion mewn Iechyd (NWORTH) ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn tynnu sylw at y ffaith nad yw rhagor o ddata yn golygu o anghenraid bod y data’n well. Y ffordd y caiff data ei gasglu a’i ddadansoddi sy’n bwysig. Mae Rhiannon yn Uwch Gymrawd Ymchwil ac ystadegydd sy’n cynllunio, rhedeg a dadansoddi ystod eang o brofion clinigol yn edrych ar gwestiynau sy’n canolbwyntio ar ansawdd bywyd. Gall hyn amrywio o sut i helpu pobl ifanc gael digon o wybodaeth i’w helpu i reoli eu diabetes eu hunain i sut i addysgu gweithwyr gofal i weld i ba raddau mae pobl sydd â dementia difrifol o gwmpas eu pethau. Mae ymchwil wedi dangos bod pobl sy’n cymryd rhan mewn prawf ar gyfartaledd yn gwneud yn well na’r rhai sydd ddim yn gysylltiedig â phrawf. I weld yr erthygl lawn yn y Western Mail dilynwch y cyswllt hwn.

http://www.walesonline.co.uk/news/health-news/2012/11/05/importance-to-us-all-of-vital-clinical-trials-91466-32165628/#ixzz2BRgPztLi

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2012