Recordio Cerddoriaeth Gŵyl Gerdd Dandwr Mewn Pwll Nofio!

Mae  grwp o blant ysgol  cerddorol o Fôn wedi creu symffoni  unigryw dandwr yn eu pwll nofio lleol.

Bu’r criw o Ysgol y Graig Llangefni yn gweithio ar y  prosiect  gyda darlithydd cerdd o Brifysgol Bangor ar gyfer Gŵyl Gerdd Newydd Bangor .

Yn ogystal â swn dwr tap yn rhedeg, mae’r darn  yn cynnwys swn dwr yn tasgu a recordiad o swn y gwyn a’r glaw. Fe fydd y perfformiad  cyntaf o’r darn  hwn yn un o uchafbwyntiau ‘r Ŵyl sy’n agor ar ddydd Mercher, Mawrth 12.

Mentor cerdd y plant yw’r Dr Ed Wright a bu’n eu helpu i gyfansoddi’r darn  ar thema dwr. Aeth â’r plant  i Ganolfan Hamdden Plas Arthur gan ddefnyddio hydroffôn i recordio synau dandwr ar gyfer y darn electronig.

Caiff  y darn ei glywed am y tro cyntaf erioed ar ddydd Iau, Mawrth 13  yn ystod cyngerdd gan Electroacousic  Cymru yn Neuadd Powis,yng nghwmni’r Gyfansoddwraig  Ryngwladol, Natasha Barrett.

Dywed  y trefnwyr fod yr Ŵyl eleni yn un o’r goreuon eto gyda’r Fiolinydd nodedig, Madeleine Mitchell yn un o’r prif atyniadau. Uchafwbwynt  arall yn ddios yw’r gweithdy jazz, dan arweiniad y drymiwr Asaf Sirkis o Israel  a’r cyngerdd hwyr nos o’i bedwarawd jazz yn y Bwyty Groegaidd  ym Mangor Uchaf. Bydd cyngerdd awr ginio yn yr awyr agored hefyd yng Nghanolfan Siopa Deiniol .

Mae’r Dr Ed Wright yn edrych ymlaen yn arw i glywed  cerddoriaeth  o ddwr y Pwll nofio yn cael ei berfformio am y tro cyntaf.

Meddai:  ‘Mae  synau’r dwr  a’r  tonnau yn taro ochr y pwll yn sylfaen i ni allu ychwanegu ato.

‘Ar ol recordio’r synau dandwr, byddwn yn eu cyfuno efo’r hyn ‘da ni wedi ei recordio’n barod.Gallwn wedyn  brosesu’r  elfennau  yma  drwy’r cyfrifiadur mewn nifer o wahanol ffyrdd  gan ystumio ag ymestyn i greu rhythmau yn sylfaen i’r gwaith.

‘Bydd y darn gorffenedig yn para rhwng 7 a 10 munud o hyd. Mae plant Ysgol y Graig wedi bod yn ardderchog, yn frwdfrydig ac yn hynod o  awyddus i ddysgu. Mae nhw’n cymryd cryn falchder yn y prosiect ac yn teimlo’n gynhyrfus iawn i gael gorffen y gwaith a’i glywed am y tro cyntaf yng Ngŵyl Gerdd Newydd Bangor. ‘

‘ Mae nhw hefyd wedi dysgu llawer iawn am ddefnyddio cyfrifiaduron a thechnoleg i greu cerddoriaeth a sut y gallir defnyddio synau pob dydd i greu rhywbeth hudolus a gwahanol.’

‘Yn ol Stephanie Smythe, disgybl 11 oed o Ysgol y Graig, bu’r prosiect yn lot o hwyl.

Meddai:’ Dwi wir wedi mwynhau recordio’r holl synau ‘da ni wedi ei gynnwys yn y gerddoriaeth. Naetho ni recordio dwr tap yn dripian a synau eraill fel y gwynt a’r glaw.’

‘Roedd ei chyd-ddisgybl, Jac Davies,10  yn cytuno: ‘Mae wedi bod yn brofiad ffantastig ac yn ddiddorol iawn iawn. Mae’r plant i gyd wedi mwynhau dysgu creu’r synau amrywiol  a meddwl sut y gallwn eu defnyddio mewn gwahanol ffyrdd. Allai ddim disgwyl i  glywed y darn wedi ei orffen ac mi fyddaf yn falch ofnadwy pan gaiff o’i berfformio am y tro cyntaf!’

Yn ôl y Brifathrawes, Eirianwen Williams; ‘ Profiad cerddorol gwych i’r plant  a chyfle arbennig i gael gweld sut  mae creu synau  a’u hymgorffori yn y gwaith.’

Mae’r symffoni dandwr wedi bod yn brofiad newydd iawn i’r plant , yn rhywbeth cwbwl wahanol iddynhw.’

‘Ry ni’n tueddu i wneud lot o gerddoriaeth draddodiadol yn yr ysgol  felly mae’r cyfle i weld,clywed a chreu rhywbeth gwahanol  yn wych.’

http://www.bnmf.co.uk/

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2014