Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglen wedi’i gefnogi gan yr Undeb Ewropeaidd yn barod i greu mwy o arweinyddion

Mae rhaglen arweinyddiaeth blaenllaw ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor wedi sicrhau ffynhonell o £2.7m drwy Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

ION leadership” fydd enw’r rhaglen newydd ac mae’n darparu cyrsiau arweinyddiaeth wedi’u rhan-ariannu ar gyfer 600 o berchnogion busnes ac arweinyddion newydd yn Ardal Cydgyfeiriant Cymru.

Wedi’i ddatblygu o lwyddiant LEAD Cymru, sydd wedi creu 2424 o swyddi yn ystod y 5 mlynedd diwethaf ac wedi creu twf net o £52,443,908 yn nhrosiant Busnesau Cymru, mae’r rhaglenni newydd yma yn ddatblygiad gan dim LEAD Cymru ei hun.

Mae’r cynnig bellach wedi tyfu i 3 rhaglen, effeithiol a deniadol ar gyfer arweinyddion gyda lefelau amrywiol o brofiad (cyfnod cynnar, datblygu ac uwch), bydd  “ION leadership” yn rhoi hwb i dwf unrhyw sefydliad.  Bydd y perchnogion busnes sydd yn gymwys yn siwr o gael gwerth eu harian a’u hamser ar y rhaglenni.

Meddai Sean Taylor o Tree Top Adventures, Zip Wire a Bounce Below:

"Rydym wedi gwynebu sawl sialens yn y blynyddoedd diwethaf.  Daeth rhaglen LEAD Cymru ar yr amser cywir I mi a’r busnes.  Roedd yn help treulio amser gyda pherchnogion busnes eraill a thrafod syniadau mewn sefyllfa gyfrinachol.  Rhai o’r sialensau oedd materion yn ymwneud efo staff a chyfnod lle roeddwn yn edrych ar gychwyn mwy o fusnesau.

Yn cael ei arwain gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth a Phrifysgol Bangor, mae’r cwrs yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr busnes, 10 entrepreneur sydd wedi cael dros 300+ o flynyddoedd o brofiad ym maes busnes a gweithio mewn busnesau."

Pam ddylech chi ymgeisio ar gyfer rhaglen Arweinyddiaeth ION ?

Dysgu sut i gyflwyno y meddylfryd diweddaraf, strategaethau ac ymarferion gorau ar gyfer eich busnes.

Taclo materion a sialensau yr ydych yn eu gwynebu.

Dewis rhwng 3 rhaglen addas ar gyfer gwahanol lefelau o brofiad arweinyddiaeth.

Cyfarfod perchnogion busnesau lleol eraill a datblygu eich rhwydwaith yn syth.

Gwneud y mwyaf o’r cyfle: mae rhaglenni Arweinyddiaeth ION wedi’u rhan-ariannu drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

I ddysgu mwy am raglenni arweinyddiaeth ION ymwelwch â’n gwefan www.ionleadership.co.uk neu gallwch siarad gyda arbenigwr datblygu arweinyddiaeth ar 01248 382497

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2016