Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Rhannu arbenigedd mewn cynllunio a hyrwyddo’r Gymraeg efo ymwelwyr o Rwsia

Dr Llion Jones, yr Athro Jerry Hunter (chwith) a Dr Lowri Hughes ( dde) o'r Brifysgol gyda'r ymwelwyr o Rwsia.Dr Llion Jones, yr Athro Jerry Hunter (chwith) a Dr Lowri Hughes ( dde) o'r Brifysgol gyda'r ymwelwyr o Rwsia.Croesawodd Canolfan Bedwyr, canolfan gwasanaethau, technoleg ac ymchwil Cymraeg Prifysgol Bangor, ymchwilwyr academaidd o Rwsia yn ddiweddar.

Mae’r Athro Konstantin Sulimov a Dr Nadezhda Borisova o Adran Gwyddor Gwleidyddiaeth Prifysgol Perm yn arwain project ymchwil sy’n canolbwyntio ar berthynas lleiafrifoedd ethnig a’r gwladwriaethau y maent yn rhan ohonynt.  Gan fod perthynas Cymru a’r Deyrnas Unedig o ddiddordeb penodol iddynt, roeddent wedi dewis ymweld â Phrifysgol Bangor ar sail ei henw da yn rhyngwladol ym maes cynllunio iaith a hyrwyddo’r Gymraeg.

Ar ôl iddynt gael eu croesawu’n ffurfiol gan Yr Athro Jerry Hunter, Dirprwy Is-ganghellor dros y Gymraeg, rhoddodd yr ymwelwyr gyflwyniad ar eu gwaith, sy’n cwmpasu lleiafrifoedd ethnig ledled y byd. Cawsant gyfle wedyn i drafod gyda’r Athro Hunter, Dr Llion Jones, Dr Lowri Hughes a Delyth Prys o Ganolfan Bedwyr a Dr Cynog Prys o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas y gwahanol strategaethau sydd ar waith yng Nghymru i sicrhau dyfodol i’r Gymraeg a gwarchod hawliau siaradwyr Cymraeg.

Meddai Dr Nadezhda Borisova am yr ymweliad:

“Roedden ni’n ymwybodol iawn o gryfderau Prifysgol Bangor ym maes cynllunio iaith ond hefyd yn gyfarwydd â’r ffaith ei bod hi’n brifysgol ryngwladol ei golygon lle mae dwyieithrwydd hefyd yn cael ei weithredu’n ymarferol. Mae’r berthynas rhwng hawliau iaith a hunaniaeth yn ystyriaeth ganolog yn ein project”.

Ychwanegodd Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr:

“Roedd hi’n bleser cael croesawu yr ymwelwyr o Brifysgol Perm i Ganolfan Bedwyr.  Mae ymweliadau fel hyn yn cadarnhau’r ffaith fod yna arwyddocâd rhyngwladol i arbenigedd Prifysgol Bangor ym maes y Gymraeg a chynllunio iaith.” 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2017