Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhoi cyfle i’r gymuned glywed am yr ymchwil ddiweddaraf i Ganser a Gofal Lliniarol

Mae darlith yn canolbwyntio ar Ganser a Gofal Lliniarol, i’w chynnal yn Venue Cymru  am 6pm ar 15 Tachwedd. Mae’r gyfres o ddarlithoedd yn rhad ac am ddim, ar agor i’r cyhoedd, ac yn cynnwys lluniaeth, cyfleoedd i rwydweithio, a thystysgrif bresenoldeb. 

Bydd yr Athro Nick Stuart, Oncolegydd Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Athro Astudiaethau Canser ym Mhrifysgol Bangor, a Mr Andy Fowell sydd yn Ymgynghorydd MacMillan yn Ysbyty Gwynedd,  yn traddodi dau gyflwyniad byr yn ystod y noson.  Byddant yn trafod gofal am y claf â chanser yn y 21ain ganrif, a cheir cyfle i ofyn cwestiynau i’r cyflwynwyr a chael ymateb.

Hon yw’r ail ddarlith yn yr Ail Gyfres o Ddarlithoedd ar Iechyd a Lles, a gynhelir tan fis Mai 2012.  Mae’r darlithwyr yn cyflwyno ymchwil flaengar ar bynciau ym meysydd iechyd a lles, a hynny trwy ddull cyfeillgar a hygyrch. Trefnir hwy gan Ganolfan Sgiliau Aber-Bangor, sef partneriaeth rhwng Prifysgolion Aberystwyth a Bangor, a chyda chefnogaeth Coleg Llandrillo Cymru a’r Asiantaeth Genedlaethol dros Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH).

Er bod y digwyddiadau am ddim, mae cofrestru’n hanfodol er mwyn archebu eich lle. Cofrestrwch trwy gysylltu â Chanolfan Sgiliau Aber-Bangor ym Mhrifysgol Bangor ar 01248 365918 neu absc@bangor.ac.uk neu, am fwy o wybodaeth am y gyfres o ddarlithoedd a Chanolfan Sgiliau Aber-Bangor, ewch i’r wefan: http://absc.bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2011