Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

SEACAMS: Digwyddiad Busnes o Amgylch Cymru

Llong Ymchwil y Prince MadogLlong Ymchwil y Prince MadogMae SEACAMS (Sustainable Expansion of the Applied Coastal and Marine Sectors), menter sy’n cefnogi nifer eang o ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â’r arfordir a’r môr, yn cychwyn ar daith ym mis Mehefin er mwyn hyrwyddo ei wasanaethau i fusnesau o amgylch Cymru. Mae tîm SEACAMS yn lansio eu prosiect mewn nifer o leoliadau o amgylch Cymru yn ystod mis Mehefin gan gychwyn gyda’r cyfle i gyfarfod y tîm ar ffwrdd Llong Ymchwil y Prince Madog ym Mhorthaethwy ar yr 8fed o Fehefin. Bydd y Prince Madog yna’n cychwyn ar ei thaith ac yn ymweld ag Abertawe ar y 13eg o Fehefin a Chaerdydd ar y 15fed o Fehefin. Mae’r tîm yn cynnal arddangosfeydd ar y lan ym mhob lleoliad gan gynnwys yn Aberystwyth ar yr 16eg o Fehefin.

Bwriad y ‘Digwyddiad Busnes o Amgylch Cymru’ yw codi proffil prosiect cyffrous ac uchelgeisiol SEACAMS a phwysigrwydd busnesau morol cynaliadwy i ddyfodol economaidd Cymru. “Mae prosiect SEACAMS yn cael ei redeg ar y cyd gan Brifysgolion Bangor, Abertawe ac Aberystwyth er mwyn adeiladu partneriaeth gryfach rhwng addysg a busnesau Cymru,” meddai’r Athro Colin Jago, Arweinydd SEACAMS a Phennaeth Coleg Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor.

Ym mhob ‘Digwyddiad Busnes’ mi fydd yna arddangosfa arfordirol a morol a’r cyfle i siarad gydag arbenigwyr SEACAMS am y prosiect a sut mae’r amrywiaeth o arbenigedd a’r cymwysterau ar gael yn SEACAMS o fudd i fusnesau.

Tîm SEACAMS Ysgol gwyddorau Eigion Profysgol BangorTîm SEACAMS Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor“Rydym yn gweithio’n galed i ddatblygu Cymru fel canolfan byd eang yn y maes gwyddorau a thechnoleg forol ac arfordirol drwy ein prosiect SEACAMS yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion. Ymunwch â ni i gael gweld rhai o agweddau blaenllaw y maes morol arwaith,” meddai Dr Gay Mitchelson-Jacob, Rheolwr Prosiect SEACAMS.

Gwahoddir cymuned busnes morol Cymru i ymuno a thîm SEACAMS yn un o’r digwyddiadau am ddim yma i fusnesau. Mae’r digwyddiad yn disgyn o fewn ‘Wythnos Genedlaethol y Prifysgolion’ (13eg i 19eg o Fehefin), ac o dan y pennawd Syniadau Mawr i Fusnesau, mae’r digwyddiad yn esiampl o sut mae prifysgolion a busnesau yn cydweithio ym Mhrydain. Mae’r cysylltiadau yma yn rhoi hwb i’r economi leol ar draws Prydain.

Manylion y daith:

8fed o Fehefin – Ysgol Gwyddorau Eginiol, Porthaethwy 3yp-6yh

Arddangosfa ac ar Long Ymchwil y Prince Madog

13eg o Fehefin – Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe 3yp – 6yh

Arddangosfa ac ar Long Ymchwil y Prince Madog a’r Noctiluca

15fed – Techniquest, Caerdydd 5yh-7yh

                        Arddangosfa ac ar Long Ymchwil y Prince Madog a’r Noctiluca

16eg – Safle’r Band, Promenâd North Beach, Aberystwyth 4yp-6:30yh

                        Arddangosfa a chyfarfod y tîm

(dim ymweliad a’r llong oherwydd diffyg safle saff i’w hangor)

Mae SEACAMS yn estyn croeso i bob busnes ond mae’n hanfodol fod busnesau yn bwcio’u lle drwy ffonio 01248 382888 neu e-bostio info@seacams.ac.uk

Mae prosiect SEACAMS wedi ei ddylunio i gefnogi busnesau arfordirol a morol yng Nghymru drwy gydweithio ac academyddion, unigolion, a mentrau drwy helpu i gynnal cynlluniau ymchwil ac astudiaethau posib. “Ein bwriad yw helpu busnesau bach a chanolig eu maint drwy gynnig arbenigedd a chyfleusterau drwy obeithio cynyddu’r nifer o swyddi a’r gweithredoedd economaidd yn y sector forol,” meddai Athro Jago.

Mae angori Llongau Ymchwil y Prince Madog a’r Noctiluca yn ddibynnol ar y tywydd.

Cyllidir y prosiect yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, rhan o Gynulliad Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2011