Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Seicolegydd o Brifysgol Bangor i dderbyn Gwobr gan Hollywood

Mae seicolegydd o Brifysgol Bangor wedi cael gwahoddiad i Hollywood i dderbyn gwobr gan y diwydiant teledu a ffilm. 

Mae Dr Simon Watt, o Ysgol Seicoleg y Brifysgol, i dderbyn gwobr gan y Society of Motion Picture and Television Engineers, sy'n gymdeithas fyd-eang ddylanwadol ac asiantaeth sy'n gosod safonau technegol i'r diwydiant ffilmiau a theledu.   Mae'r gwobrau'n cydnabod aelodau sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i'r diwydiant ac fe'u cyflwynir mewn 'Seremoni Anrhydeddau a Gwobrau' yn Hollywood, California ddydd Iau 24 Hydref. 

Rhoddwyd y wobr am bapur ymchwil ar ‘Stereoscopy and the human visual system’.  Gofynnodd y Gymdeithas i Simon Watt a'i gydweithwyr ymchwil am bapur i'w Cyfnodolyn.  Roedd hyn yn dilyn gwahoddiad gan y Society of Motion Picture and Television Engineers i gyflwyno sesiwn gwyddoniaeth weledol ar wylio 3D i gynulleidfa yn Efrog Newydd a oedd yn cynnwys pobl amlwg o stiwdios ffilm a chwmnïau fel Disney a Sony.    

"Dwi'n meddwl bod hon yn enghraifft ddymunol o'r ffordd y gall gwyddonwyr academaidd wneud ymchwil sylfaenol sy'n berthnasol i ddiwydiant sy'n effeithio arnom i gyd, ac rwy'n falch eu bod yn cydnabod goblygiadau hynny i'w diwydiant," meddai Simon.

"Yr hyn rydw i a'm cydweithwyr ym Mhrifysgol Berkeley (California), Prifysgol Newcastle a Phrifysgol York (Ontario) wedi bod yn ei wneud ydi edrych sut mae ein system olwg yn gweld  delweddu 3D a'r sialensiau sy'n gysylltiedig â hynny.  Ar hyn o bryd rydym ynghanol cyfnod o fuddsoddi enfawr yn y maes yma ac mae 3D yn awr yn dod yn rhan o'r brif ffrwd ym myd ffilmiau, yn bennaf oherwydd datblygiadau diweddar mewn technoleg.  Ond mae ein dealltwriaeth o oblygiadau delweddu 3D i'r system weld ddynol yn dal yn ei babandod.  Dydi'r ffordd mae delweddau 3D yn cael eu creu ddim yn union yr un fath â'r hyn mae ein llygaid yn ei weld yn y byd o'n cwmpas, a gall hyn achosi problemau.   Mae ein hymchwil yn edrych ar y problemau sy'n gysylltiedig â delweddu 3D, a gall rhai agweddau ar hyn wneud gwylio'r delweddau yma yn annymunol i rai pobl.   Ein gobaith yn y pen draw yw llunio canllawiau i'r diwydiant ar y ffordd orau o gyflwyno delweddau a fydd yn siwtio golwg y rhan fwyaf o bobl, a thrwy hynny wneud y profiad o wylio ffilmiau 3D yn fwy pleserus i bawb."

Meddai Dr Watt ymhellach:  "Gwaetha'r modd, alla i ddim mynd i'r seremoni, ond efallai y gallaf anfon vodcast o fy araith dderbyn fel mae sêr y ffilmiau'n ei wneud!"

Caiff y SMPTE Motion Imaging Journal Certificates of Merit eu cyflwyno i Martin S. Banks, Jenny C. A. Read, Robert Allison, a Simon J. Watt am eu herthygl gyda'r teitl “Stereoscopy and the Human Visual System.” yn rhifyn Mai/Mehefin 2012 o'r SMPTE Motion Imaging Journal.  

Cynhelir y Seremoni Anrhydeddau a Gwobrau SMPTE fel rhan o Gynhadledd ac Arddangosfa Dechnegol Flynyddol 2013 SMPTE yn y Loews Hollywood Hotel.  Mae mwy o fanylion ar gael am yr achlysur yn www.smpte.org.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Hydref 2013