Shiromini Satkunarajah

Dywedodd Yr Athro John G Hughes, Is-ganghellor:

“Mae Prifysgol Bangor yn croesawu’r newyddion fod Shiromini Satkunarajah wedi cael ei rhyddhau neithiwr. Hoffem ddiolch yn arbennig i Hywel Williams AS, sydd wedi gweithio’n ddi-flino ar ei rhan, yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor, UCM Cymru a myfyrwyr, staff, y wasg leol ac eraill ar hyd a lled y byd sydd wedi datgan eu cefnogaeth i’w hachos.

Bydd ein cefnogaeth yn parhau wrth groesawu Shiromini yn ôl i’r Brifysgol, ac rydym yn gobeithio’n fawr y bydd yn cael aros yma er mwyn cwblhau ei gradd.”

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2017