Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Symposiwm Ymchwil Meddyginiaethau Gogledd Cymru 2014

Mae Canolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar y cyd yn cynnal Symposiwm Ymchwil Meddyginiaethau Gogledd Cymru 2014 yng Ngwesty Kinmel Manor, Abergele ar y 4ydd o Fedi (bwffe o 6.30yh).

Gall ymchwilwyr ac ymarferwyr o unrhyw gefndir gofrestru i ddod i’r cyfarfod a gallant, os dymunant, roi cyflwyniad ar agweddau ar ymchwil fferyllol. Bydd y prif gyflwyniad eleni'n cael ei roi gan yr Athro Philip Routledge OBE o Brifysgol Caerdydd. Am fwy o fanylion, cliciwch yma.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Awst 2014