Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tair Grant Ymchwil i Eigionegwyr Ffisegol Bangor yn dod â Miliwn o Bunnau i’r Brifysgol

Yn ddiweddar enillodd Eigionegwyr Ffisegol o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor dair grant ymchwil gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, un o’r cyrff sy’n cyllido ymchwil yn y DU. Mae’r rhain, gyda’i gilydd, yn dod ag ymchwil newydd gwerth miliwn o bunnau i’r Brifysgol. 

Mae’r gwyddonwyr o Fangor yn aelodau o dri chonsortiwm llwyddiannus sy’n cynnwys gwyddonwyr o bob rhan o wledydd Prydain (ac yn cynnwys Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Caergrawnt, Coleg Prifysgol Llundain a Phrifysgolion Reading, Southampton a Lerpwl).  Bydd Bangor yn derbyn dros filiwn o bunnau i gyd o gyllid ymchwil newydd.                              

Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar gyfnewidiadau ar draws rhyngwynebau allweddol yn System y Ddaear. Bydd un project yn canolbwyntio ar y gwynt yn chwythu ar draws wyneb y môr, tra bydd yr ail yn canolbwyntio ar y cyfnewid dŵr rhwng y moroedd silff cyfandirol bas a’r cefnfor.

Mae’r trydydd project yn canolbwyntio ar yr Arctig ac yn arbennig ar effaith newidiadau yn y rhew sy’n gorchuddio Cefnfor yr Arctig ar gyfnewid gwres rhwng Cefnfor yr Arctig a’r atmosffer.  Fel rhan o’r project hwn, bydd gwyddonwyr o Fangor yn ymuno â llong torri rhew o Ganada ar daith drwy’r   “North West Passage” enwog yn Awst 2012.

Meddai Dr Tom Rippeth:

“Mae’n anodd iawn rhagweld i unrhyw sicrwydd sut bydd yr hinsawdd yn newid yn y dyfodol oherwydd yr adborthion cymhleth sy’n digwydd rhwng gwahanol gydrannau System y Ddaear. Ym mhob un o’r projectau hyn byddwn yn ymuno â gwyddonwyr o rannau eraill o Brydain i wneud mesuriadau newydd. Bydd y rhain wedyn yn ein helpu i wella’r ffordd rydym yn cynrychioli’r adborthion hyn mewn modelau cyfrifiadurol cymhleth o’r hinsawdd byd-eang.” 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2011