Teithiau Tywys Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor

Un o weithiau Syr Kyffin Williams.Un o weithiau Syr Kyffin Williams.Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal gan dywyswr arbenigol o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg y Brifysgol rhwng mis Mehefin a Medi. Bwriedir cynnal dwy daith y mis er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma. Mae’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell y Cyngor a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Dywedodd Yr Athro Helen Wilcox, Cadeirydd Grŵp Tasg Materion Diwylliannol

“Mae Prifysgol Bangor o fewn y deg uchaf o Brifysgolion Prydain o ran maint, arwyddocâd ac amrywiaeth eu casgliadau, ac rydym yn falch o groesawu ymwelwyr i fwyhau dysgu mwy amdanynt.”

Bwiredir gwella mynediad i gasgliadau amgueddfeydd cudd y Brifysgol trwy ‘r prosiect ‘Ymgysylltu â Chasgliadau: Ehangu Mynediad at Dreftadaeth Gwynedd’ sydd wedi cael ei ariannu’n rhannol gan y Gronfa Treftadaeth Loteri. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl lleol ac ymwelwyr i fwynhau a dysgu o’r creiriau sydd yn cael eu harddangos.

Un o luniau Brenda Chamberlain.Un o luniau Brenda Chamberlain.Cynhelir y teithiau tywys o fynedfa Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, un yn Saesneg am 12.30yp-1.30yp ac un yn Gymraeg am 2:30pm-3:30pm ar y dyddiadau canlynol:-

Dydd Iau 25 o Fehefin, Dydd Mercher 22 o Orffennaf, Dydd Mawrth 25 o Awst a Dydd Sadwrn 26 o Fedi.

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r teithiau tywys, gofynnir i chi gadw eich lle gan mai dim ond lle i 20 person sydd ar bob taith. Gallwch wneud hyn drwy ffonio Amgueddfa ac Oriel Gwynedd ar 01248 353368 neu e-bostio amgueddfagwynedd@gwynedd.gov.uk

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2015