Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Termau addysg ar-lein

Staff Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr (ch-dd): Dr Tegau Andrews, Dewi Bryn Jones, Delyth Prys a Guto Prys efo'r Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, yn ystod lansio Termiadur Addysg yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Staff Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr (ch-dd): Dr Tegau Andrews, Dewi Bryn Jones, Delyth Prys a Guto Prys efo'r Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, yn ystod lansio Termiadur Addysg yng Nghaerdydd yn ddiweddar. ydd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, yn lansio gwefan newydd Y Termiadur Addysg yng Nghaerdydd ar 22 Mawrth 2012. Bydd y wefan www.termiaduraddysg.org yn cynnwys fersiwn newydd helaethach o’r llyfr termau poblogaidd a gyhoeddwyd yn 2006, a hefyd cymorth ychwanegol i ddysgu a chwilio am dermau safonol Cymraeg ar gyfer plant ysgol a myfyrwyr colegau addysg bellach.

Meddai Delyth Prys, Prif Olygydd Y Termiadur Addysg: “Mae modd gwneud cymaint mwy mewn gwefan nag ar bapur. Bydd hi’n hawdd ychwanegu termau newydd drwy’r amser, yn hytrach na gorfod aros i eiriadur cyfan ddod o’r wasg. Bydd modd i ddefnyddwyr lwytho’r geiriadur lawr i ffonau symudol hefyd, a bydd yna gemau a nodweddion eraill i ddysgu termau anghyfarwydd.”

Wrth groesawu’r wefan newydd, dywedodd Leighton Andrews: “Mae hyn yn hwb ymlaen i addysg Gymraeg, ac i’r iaith yn gyffredinol. Bydd yn adnodd gwerthfawr i bawb sy’n defnyddio’r iaith mewn ysgolion a cholegau, i gynhyrchwyr deunyddiau addysgol Cymraeg yn ogystal â’r cyhoedd yn gyffredinol. Mae’n bwysig fod y dechnoleg ddiweddaraf yn cael ei defnyddio ar gyfer y gwasanaeth hwn, a bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y cyfryngau newydd, deniadol hyn."

Dyma’r trydydd fersiwn o Y Termiadur i Brifysgol Bangor ddatblygu ers 1993. Arweiniodd yr ymchwil ar y fersiwn cyntaf at sefydlu’r Ganolfan Safoni Termau o fewn y brifysgol, sydd bellach yn rhan o Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr.

Delyth Prys, Pennaeth Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr efo'r Gweinidog, Leighton Andrews Delyth Prys, Pennaeth Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr efo'r Gweinidog, Leighton Andrews Meddai’r Athro  John G. Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor: “Rydyn ni’n falch iawn fod Y Termiadur wedi medru tyfu a datblygu law yn llaw gyda’r technolegau newydd.  Gosododd Y Termiadur sylfaen gadarn ar gyfer datblygu nifer mawr o eiriaduron termau safonol eraill ym Mhrifysgol Bangor, gan gynnwys termau ar gyfer Addysg Uwch cyfrwng Cymraeg a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’n braf medru dathlu llwyddiant diweddaraf y gwaith arloesol hwn.”

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012