Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tynnwch eich beic allan i gefnogi dyslecsia ar ddydd Sul 15 o Fai

Yn dilyn taith feics llwyddiannus y flwyddyn ddiwethaf pryd codwyd £270 ar gyfer gwaith  efo plant efo dyslecsia gan Ganolfan Dyslecsia Miles , mae taith arall yn cael ei threfnu ar gyfer Sul 15 Mai.

Fel y llynedd, byd dyn dilyn taith rhwng Bangor, Bethesda a thua Chaernarfon, a bydd yn dilyn Lonydd Glas a llwybrau beicio. Mae’r brif daith yn 35 milltir, gyda thaith fyrrach o 15 milltir i’r llai uchelgeisiol.

Eleni bydd taith hwyl i deuluoedd o 3-5 milltir o hyd ar hyd llwybr beicio Lôn Ogwen sy’n rhedeg o Borth Penrhyn i Lasinfryn.

Mae Beiciau’n gadael Port Penrhyn am 9.30  a 10.30 am y daith cylch

Ceir manylion a ffurflenni cofrestru o wefan Canolfan Dyslecsia Miles, o dan newyddion a Digwyddiadau yn www.dyslexia.bangor.ac.uk/index.php.cy neu o weinyddwraig y Ganolfan ar 01248 382203.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2011