Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Un Noson, Un Byd!

Un o'r perfformiadau lliwgar a gafwyd  y llynedd.: Llun: Katerina VidenskayaUn o'r perfformiadau lliwgar a gafwyd y llynedd.: Llun: Katerina VidenskayaBydd Prifysgol Bangor yn cynnal Gala Un Byd, dathliad o amrywiaeth diwylliannol, nos Iau 16 Mawrth.

Yn cymryd rhan yn y cyngerdd fydd myfyrwyr o bob cwr o’r byd yn ogystal â chynrychiolaeth o’r gymuned leol, yn arddangos eu diwylliannau trwy gyfrwng dawns a cherddoriaeth. Gellir disgwyl perfformiadau o India, Tsieina, Affrica, Siapan, ac wrth gwrs Prydain a Chymru!

Mae’r Gala, sy’n cael ei threfnu gan Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol wedi ei chynnal ers dros ddeng mlynedd ac wedi datblygu i fod yn ddigwyddiad o bwys yng nghalendr y Brifysgol.

Mae mynediad i’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae’r drysau ar agor o 7.30, gyda’r perfformiadau’n cychwyn am 7.30.

Bydd y Brifysgol yn casglu arian tuag at Wamumbi Orphan Care Foundation, elusen fechan sydd yn cefnogi plant amddifad yn Kenya a sefydlwyd gan ddarlithydd o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth. Caiff unrhyw roddion eu croesawu’n fawr.  Ceir rhagor o wybodaeth am yr elusen yma <http://wamumbiorphancare.org.uk/>.

 

Bydd gemwaith a wneir â llaw a chacennau ar gael a bydd yn holl elw yn mynd at yr elusen. Cynhelir raffl a bydd bar yn gwerthu diodydd yno hefyd.

 

Bydd hon yn noson gyfeillgar a hwyliog ar gyfer y teulu cyfan!

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2017