Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Uwch lensys a wneir o weoedd pryfed cop a gweithgynhyrchu uwch seiliedig ar laser yn cael eu trafod gan academyddion mewn seminar cyhoeddus

Mae uwch lensys a wneir o weoedd pryfed cop a gweithgynhyrchu uwch seiliedig ar laser yn ddau bwnc ymysg y nifer fydd cael eu trafod gan academyddion o'r radd flaenaf ym Mhrifysgol Bangor mewn seminar cyhoeddus a gynhelir cyn hir.

Dr James (Zengbo) Wang yn edrych ar uwch lensys a wneir o weoedd pryfed cop Dr James (Zengbo) Wang yn edrych ar uwch lensys a wneir o weoedd pryfed cop Fel rhan o Wythnos Dechnoleg Cymru bydd ymchwilwyr a darlithwyr o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig yn cynnal sgwrs ar-lein am beth o'r gwaith sy'n cael ei wneud yn y brifysgol.

Bydd y weminar dan yr enw, 'Ymchwil ffotoneg blaengar ym Mhrifysgol Bangor' yn ymdrin â phynciau fel delweddu cydraniad uwch, ynni'r haul, gweithgynhyrchu laser, laserau nano, micro-robotiaid, a chyfathrebu 5G.

Bydd Dr James Wang, o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig, yn un o'r siaradwyr yn y digwyddiad: “Mae gan Brifysgol Bangor enw da ledled y byd am y gwaith rydym yn ei wneud yn y maes hwn, felly mae'n wych rhannu hyn gyda busnesau yng Nghymru, myfyrwyr y dyfodol a'r cyhoedd.

“Un pwnc y byddaf yn ei drafod yw'r lensys arbenigol rydym wedi eu datblygu sy'n defnyddio sidan pryfed cop. “Gall y sidanau pryfed cop hyn ym myd natur, weithredu fel uwch-lensys gan gynyddu cydraniad delweddu microsgopau optegol hyd at bedair gwaith,” eglurodd.

Yr ymchwilwyr eraill o Brifysgol Bangor fydd yn siarad yn y digwyddiad yw Dr Noel Bristow a Dr Jeff Kettle. 

Mae Wythnos Dechnoleg Cymru, a gynhelir rhwng 13 a 17 Gorffennaf, yn ŵyl rithwir unigryw o weminarau, gweithdai a digwyddiadau digidol sy'n arddangos ehangder, cryfder ac amrywiaeth diwydiant technoleg ffyniannus Cymru.

Cynhelir y sgwrs 'Ymchwil ffotoneg blaengar ym Mhrifysgol Bangor' ddydd Mawrth, 14 Gorffennaf am 2-3.30pm.

Os hoffech wybod mwy am unrhyw un o'r pynciau a drafodir a darganfod sut y gallwch wneud gwahaniaeth mewn amrywiaeth eang o broffesiynau, mae Prifysgol Bangor yn cynnal graddau mewn Peirianneg Electronig.

Rhagor o wybodaeth am y weminar 'Ymchwil ffotoneg blaengar ym Mhrifysgol Bangor' 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2020