Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Y Gweinidog Cymreig dros Ddiwylliant yn ymweld â safle Canolfan newydd eiconig Pontio

John Griffith AC, Gweinidog Cymreig dros Ddiwylliant a Chwaraeon, yn ymweld â safle PontioJohn Griffith AC, Gweinidog Cymreig dros Ddiwylliant a Chwaraeon, yn ymweld â safle PontioBu’r Gweinidog Cymreig dros Ddiwylliant a Chwaraeon, John Griffiths AC, yn ymweld â safle Pontio ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar (Iau23 Ionawr2013).    

Bu Mr Griffiths ar daith o amgylch y Ganolfan Celfyddydau ac Arloesi, a fydd yn agor ym Medi 2014, yng nghwmni Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G. Hughes.  

Gwelodd Mr Griffiths y gwaith a wnaed eisoes ar y Ganolfan bum llawr a fydd yn cynnwys theatr o faint canolig (Theatr Bryn Terfel), theatr stiwdio, sinema, canolfan dylunio ac arloesi, Undeb y Myfyrwyr, ystafelloedd darlithio helaeth, mannau dysgu cymdeithasol, bwyty, bar, caffi a nifer o elfennau eraill. 

Meddai John Griffiths AC:

Dylan Roberts, Cyfarwyddwr Ystadau’r Brifysgol, yn esbonio datblygiadau ar y safle i’r GweinidogDylan Roberts, Cyfarwyddwr Ystadau’r Brifysgol, yn esbonio datblygiadau ar y safle i’r Gweinidog“Roeddwn  yn falch iawn o'r cyfle i ymweld â safle Pontio - project a fydd yn hwb mawr iawn i'r celfyddydau yn y rhanbarth yn ogystal ag i ddiwylliant Cymraeg a Chymreig.  Dwi'n edrych ymlaen at gael dychwelyd i Fangor i weld yr adeilad gorffenedig a gweld rhai o'r digwyddiadau gwych y bwriedir eu cynnal ynddo.  Mae’r project yma’n fuddsoddiad enfawr ym Mangor a gall pawb fod yn wirioneddol falch o gael darpariaeth o'r math yma yn y ddinas.”

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G Hughes:    

"Gyda llai na blwyddyn i fynd nes byddwn yn agor, mae gweithgaredd ar y safle ac yn y gymuned yn prysuro yn barod at ein tymor agoriadol cyffrous o ddigwyddiadau artistig. Bydd Pontio'n ganolbwynt i'r gymuned leol ac i'r Brifysgol fel ei gilydd - lle i gyfarfod, bwyta, dysgu, a chael ein diddanu a'n haddysgu.”

Meddai Elen ap Robert, cyfarwyddwr artistig Pontio: 

John Griffiths AC ar y safle efo’r Athro John G Hughes, is Ganghellor y Brifysgol, Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio a Dylan Roberts, Cyfarwyddwr Ystadau Prifysgol BangorJohn Griffiths AC ar y safle efo’r Athro John G Hughes, is Ganghellor y Brifysgol, Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio a Dylan Roberts, Cyfarwyddwr Ystadau Prifysgol Bangor“Bydd y theatrau a'r sinema yn y ganolfan yn gartref i amrywiaeth eang o gelfyddyd - o ddrama a dawns i gomedi a ffilm, o sioeau syrcas trawiadol i gigs bach a mawr, ac o opera siambr i gerddoriaeth arbrofol a byd-eang.  Bydd yn ganolbwynt i ddoniau lleol a bydd yn cynnig profiadau celfyddydol o'r ansawdd uchaf o Gymru, gwledydd eraill Prydain ac o bob rhan o'r byd.”

 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2014