Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Yr Athro Emily Cross a Dathliadau 10 Mlynedd y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd

Gwahoddwyd Yr Athro Emily Cross o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor i siarad yn Nghynhadledd Dathliadau 10 Mlynedd y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd yn ddiweddar, lle bu’n rhannu llwyfan gyda rhai o ymchwilwyr mwyaf blaenllaw Ewrop.Yr Athro Emily Cross yn ei Darlith AgoriadolYr Athro Emily Cross yn ei Darlith Agoriadol

Yn ôl yn 2007, sefydlodd y Comisiwn Ewropeaidd y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd gyda'r nod o annog ymchwil rhagorol yn Ewrop drwy gyfrwng cyllid cystadleuol, gan gefnogi ymchwilwyr gorau pob maes astudio ac o unrhyw genedligrwydd.

Ers hynny, mae'r Cyngor wedi cael effaith sylweddol ar y tirlun ymchwil Ewropeaidd. Mewn bron i ddeng mlynedd, mae wedi ei ariannu bron i 7,000 o ymchwilwyr a thrwy hynny, wedi cefnogi mwy na 40,000 o aelodau tîm. Mae’r gefnogaeth wedi cael ei chydnabod gan yn agos at 100,000 o erthyglau mewn cyfnodolion gwyddonol rhyngwladol.

"Rwy’n hynod falch o’r cyfle hwn i rannu fy mhrosiect grant cychwynnol ar roboteg cymdeithasol fel rhan o  ddathliad 10 mlynedd y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd. Mae fy mhrosiect yn anelu at roi dulliau niwrowyddoniaeth cymdeithasol ar waith wrth astudio rhyngweithio dynol-robot, a bûm yn siarad am y cynnydd yr wyf wedi ei wneud ers dechrau gwaith hwn ym mis Hydref a nodi hefyd ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Rwyf wedi elwa'n fawr o'r cyllid a chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd yn ystod fy ngyrfa yma ym Mangor ac hefyd mewn swyddi blaenorol yn yr Almaen a'r Iseldiroedd, ac roeddwn yn edrych ymlaen at gael mynegi fy niolch am y cymorth Ewropeaidd hwnnw cyn iddo ddod i ben.”

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2017