Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgol Gwyddorau Eigion yn arddangos yn San Steffan

Staff yr Ysgol Gwyddorau Eigion yn y derbyniad efo Albert Owen AS a'r Fanwres KinnockStaff yr Ysgol Gwyddorau Eigion yn y derbyniad efo Albert Owen AS a'r Fanwres KinnockGwahoddwyd Ysgol Gwyddorau Eigion y Brifysgol, sydd â bri rhyngwladol, i arddangos yn Nhŷ'r Cyffredin yn ddiweddar, gan AS Ynys Môn, Albert Owen.

Wedi ei leoli ym Mhorthaethwy, mae’r Ysgol ar flaen y gad yn y DU o ran ymchwil gwyddonol morol, gyda llawer o'r ymchwil yn cael ei gynnal ar y môr oddi  ar fwrdd llong ymchwil y Prince Madog, a gafodd ei ddylunio’n bwrpasol ar gyfer cynnal ymchwil o’r radd flaenaf ac sydd efo’r holl dechnoleg bwrpasol ddiweddaraf ar ei ffwrdd. Mae'r arddangosfa ym Mhalas San Steffan yn amlinellu detholiad o'r wyddoniaeth flaengar a wnaed yn yr Ysgol, gan ganolbwyntio ar ffyrdd y gall yr amgylchedd morol ei harneisio'n gynaliadwy am flynyddoedd i ddod.

Anerchwyd y gwesteion, gan gynnwys Leighton Andrews, y Llywodraeth Cymru Gweinidog Addysg a Dr Richard Judge, Pennaeth Canolfan y llywodraeth ar gyfer yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Gwyddor Acwafeithrin, gan Is-Ganghellor y Brifysgol, yr Athro John G. Hughes. Bu Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, hefyd yn ymweld â'r Arddangosfa.

Yr Athro Mike Kaiser o'r Ysgol yn trafod efo Albert Owen AS.Yr Athro Mike Kaiser o'r Ysgol yn trafod efo Albert Owen AS.Meddai’r Athro Colin Jago, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Naturiol: "Yr Arfordir a’r silff yw’r rhannau mwyaf cynhyrchiol o foroedd y byd, ond maent yn fwy tebyg o’u heffeithio o ganlyniad i weithgareddau dynol ac o ganlyniad i newid hinsawdd. Mae cyfran fawr o boblogaeth y byd, gan gynnwys y DU, yn dibynnu ar y parth arfordirol, felly mae sicrhau ei gynaliadwyedd tymor hir yn hanfodol. Mae'r Ysgol Gwyddorau Eigion yn arwain mentrau arloesol megis y Ganolfan Ymchwil Dalgylchoedd ac Arfordir a Chonsortiwm Newid Hinsawdd Cymru i gasglu sylfaen o dystiolaeth sydd ei angen gan Llywodraeth ac er mwyn rhannu ein harbenigedd er budd y busnesau arfordirol a morol. "

Dywedodd yr Athro Chris Richardson, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Eigion: "Ein hethos yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion yw datblygu ymchwil o'r radd flaenaf sy'n rhoi gwybodaeth i lywodraeth a rhanddeiliaid yn y sector morol. Mae ein gwaith ymchwil hefyd yn sail i’n rhaglenni dysgu ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Y graddedigion medrus hyn yw’r ymarferwyr a fydd ar  y blaen wrth ddatblygiadau gwyddoniaeth morol yn y degawdau i ddod."

Meddai Albert Owen AS: "Mae'r Ysgol ar flaen y gad o ran ymchwil ac rwy'n methu â chanmol digon ar y gwaith y maent yn gwneud. Maent nid yn unig yn chwalu rhwystrau mewn ymchwil morol, ond hefyd yn rhan annatod o gymuned Ynys Môn a gogledd Cymru. Maent yn cysylltu ag ysgolion lleol i ddod â gwyddoniaeth forol yn fyw ac yn datblygu ffyrdd arloesol o integreiddio cyfleoedd ymchwil a busnes yn y sector morol. Mae'r arddangosfa hon yn arddangosfa amserol a pherthnasol o bwysigrwydd ein hamgylchedd morol i ni ac i genedlaethau'r dyfodol. Rwy'n falch o gael gwahodd yr Ysgol i arddangos yn San Steffan fel eu bod yn cael cydnabyddiaeth haeddiannol am eu gwaith gwirioneddol ardderchog."

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2011