Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgol Haf i Fyfyrwyr ar Ddechrau Busnes

Ishani Chakravorty o India a Julianne Boulton o Sri Lanka  yn ymgymryd â  her entrepreneuriaeth gan a defnyddio briciau adeiladu yn yr Ysgol Haf i fyfyrywr ar ddechrau busnesIshani Chakravorty o India a Julianne Boulton o Sri Lanka yn ymgymryd â her entrepreneuriaeth gan a defnyddio briciau adeiladu yn yr Ysgol Haf i fyfyrywr ar ddechrau busnesGyda busnesau bychain a chanolig yn chwarae rhan mor sylfaenol yn economi Cymru, mae Prifysgol Bangor yn rhoi pwyslais ar  annog myfyrwyr i ystyried entrepreneuriaeth fel llwybr cyflogaeth posib yn y dyfodol ac mae’n cefnogi hynny. Yn aml mae gan fyfyrwyr a graddedigion y syniadau busnes a’r egni i gyfrannu at y sector economaidd bwysig hon, sydd yn cwmpasu diwydiant a gwasanaethau.

Cynhelir ‘ Ysgol Haf Dechrau Busnes’  ym Mhrifysgol Bangor  ar 10-11 Mehefin. Bydd y  digwyddiad  yn arwain myfyrwyr drwy’r broses o ddod yn entrepreneur a dechrau  busnes, gan roi sylw manwl i ddatblygu’r syniad a’i farchnata. Manteisir  ar gyfryngau cymdeithasol  holl bwysig  i farchnata ac ymestyn y busnes. Bydd yr Ysgol Haf yn gorffen gyda her ‘Ffau’r Ddraig i’r cyfranogwyr.

Yn 2012, ffurfiodd Prifysgol  Bangor Bartneriaeth Hwb Rhanbarthol gyda  Grŵp Menai Llandrillo ac mae’n derbyn cyllid gan  Lywodraeth Cymru i gynnal gweithgareddau menter ar y cyd. Mae’r Ysgol Haf  Dechrau Busnes felly’n agored i fyfyrwyr addysg bellach Grŵp Menai Llandrillo yn ogystal â myfyrwyr a graddedigion y Brifysgol.

Arweinir yr Ysgol Haf gan Tim Ashcroft, entrepreneur a mentor busnes profiadol o Innovas, sydd ar hyn o bryd yn cefnogi nifer o fyfyrwyr blwyddyn olaf sydd yn dechrau busnesau, a Chris Walker, Ymgynghorydd Busnes Rhyngwladol a Mentor Dechrau Busnes  i Raglen Cefnogi Menter HEFCW.

Myfyrwraig Bangor Chinyere  Opara, Byrom Barr (HND mewn ffotograffiaeth) o Goleg Llandrillo, David Kyle gyda gradd ac yn lleol, myfyriwr Gwyddor Cyfrifiardurol Lee Williams a myfyriwr Busnes a Chyllid Bukar Bolori  yn dysgu sut i hubu'u busnesauMyfyrwraig Bangor Chinyere Opara, Byrom Barr (HND mewn ffotograffiaeth) o Goleg Llandrillo, David Kyle gyda gradd ac yn lleol, myfyriwr Gwyddor Cyfrifiardurol Lee Williams a myfyriwr Busnes a Chyllid, Bukar Bolori yn dysgu sut i hubu'u busnesauEglurodd Chris Little, Pennaeth y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd: “ Mae ein gweithgareddau entrepreneuriaeth yn rhoi’r ysgogiad a’r wybodaeth i fyfyrwyr sut i fynd o’i chwmpas hi i ddechrau busnes neu i ystyried y dewis ymhellach mlaen yn eu gyrfaoedd. Rydym yn helpu myfyrwyr i adnabod a datblygu’r sgiliau hynny a fydd yn gwella’u cyflogadwyedd, p’un a ydynt yn ystyried gweithio i eraill neu eisiau mentro i fyd busnes ar eu liwt eu hunain, neu efo partner, rywbryd yn ystod eu gyrfaoedd.” 

Un o ddewis eang o weithgareddau sy’n cael eu trefnu drwy’r flwyddyn yw’r Ysgol Haf. Fe’i trefnir gan Raglen Byddwch Fentrus y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.  Yn ogystal â’r Ysgol Haf, mae’r Gwasanaeth yn darparu gweithgareddau menter gan gynnwys cystadlaethau, mentora busnes a gweithdai sgiliau  a seminarau ar bynciau perthnasol eraill.

Mae’r gweithgaredd yn digwydd yfel rhan o ymgyrch Prifysgolion Cymru – Tanio Tyfiant a gynhelir rhwng y 10fed a'r 14eg o Fehefin 2013. Mae’r ymgyrch yn dathlu cryfder y sector yn ogystal ag archwilio a dod i gasgliadau ynglyn â’r prif ffyrdd y gallai addysg uwch gyfrannu ymhellach i greu swyddi, ymchwil arobryn a thyfiant yma yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2013