Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgol St Gerard's yn dod i’r brig!

O'r chwith: Tomos Laing BL10, Oscar Downing BL9, Gwyn Owens BL10 ac Owen Hughes BL11 gyda Mrs David, athrawes Cemeg a Dr Lorrie Murphy O'r chwith: Tomos Laing BL10, Oscar Downing BL9, Gwyn Owens BL10 ac Owen Hughes BL11 gyda Mrs David, athrawes Cemeg a Dr Lorrie Murphy Tîm o Ysgol St Gerard's ym Mangor a enillodd ornest gogledd Cymru yn y gystadleuaeth “Top of the Bench” eleni, a drefnwyd gan yr Ysgol Cemeg ym Mhrifysgol Bangor.

Cynhelir y gystadleuaeth genedlaethol i rai 14-16 oed gan y Gymdeithas Frenhinol Cemeg, a chynhelir gornestau ar hyd a lled y wlad.

Gwnaeth 10 tîm o ysgolion lleol gystadlu am y cyfle i gystadlu rhan yn y rownd derfynol, a gynhelir yn yr Adran Cemeg ym Mhrifysgol Birmingham ar 3 Mawrth 2018. Bydd St Gerard's yn teithio yno i gystadlu.

Meddai Dr Lorrie Murphy o Ysgol Cemeg Bangor: "Cawsom ein plesio'n fawr gyda lefel y wybodaeth gemeg a ddangoswyd gan bob un o'r ysgolion a ddaeth i gystadlu. Roedd yr ornest ranbarthol unwaith eto eleni yn un agos iawn gyda’r sgôr buddugol yn 55/70, sy'n sgôr da iawn. Dymunwn bob llwyddiant i St Gerard's yn Birmingham ym mis Mawrth.”  

Cynhaliwyd y gystadleuaeth ar ddau safle trwy ddefnyddio sesiynau Skype ar gyfer y cyflwyniad a'r diweddglo, a chynhaliwyd y cwis ar yr un pryd ar y ddau safle.

Daeth 8 tîm i Fangor ac roedd 3 thîm yn Techniquest yn Wrecsam.

Yr ysgolion a gymerodd ran oedd:

 • Ysgol Alun
 • Ysgol Tryfan
 • Rydal Penrhos School
 • Ysgol Dyffryn Conwy
 • Ysgol David Hughes
 • Ysgol St. Gerard's
 • Ysgol Eirias
 • Coleg Dewi Sant
 • Ysgol Aberconwy
 • Ysgol Rhuthun
 • Ysgol Croesoswallt

I gael rhagor o wybodaeth ddigwyddiadau i ysgolion yn yr Ysgol Cemeg, ewch i https://www.bangor.ac.uk/chemistry/schools.php.cy

 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2018