Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgoloriaeth Dathlu 125 mlynedd - Ieithyddiaeth: Dwyieithrwydd.

Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

Mae'n bleser gan yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Bangor gynnig efrydiaeth wedi ei chyllido'n llawn ar gyfer astudiaeth PhD mewn dwyieithrwydd, yn dechrau ym mis Medi 2013, ar broject o'r enw

"Ydy 'deuglosia gwrthdroëdig' yn dod i Gymru? Ymchwilio i arferion ieithyddol pobl ifanc yng Nghymru a'r tu hwnt."

Cewch fwy o wybodaeth ar ein gwefan Ysgoloriaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013