Ysgoloriaeth Ymchwil - Agwedd dadol, Nawdd a Grym: Teulu Pennant Castell y Penrhyn, c.1760-1907

Agwedd dadol, Nawdd a Grym: Teulu Pennant Castell y Penrhyn, c.1760-1907

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau ar gyfer Efrydiaeth Ymchwil PhD Canmlwyddiant a Chwarter i ddechrau ym mis Medi 2013. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o dan oruchwyliaeth y Prif Oruchwyliwr, Dr Lowri Ann Rees (Darlithydd mewn Hanes Modern), ac mewn cysylltiad agos â'r tîm goruchwylwyr, yr Athro Huw Pryce (Athro Hanes Cymru) a Dr Peter Shapely (Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Modern).  


Ewch i'n gwefan Ysgoloriaethau am mwy o wybodaeth...

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013