Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth yn gwobrwyo gorau Bangor

Mae rhai o fyfyrwyr disgleiriaf y flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth am eu llwyddiant academaidd yn eu Lefel A.

Mae Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Prifysgol Bangor, nad yw’n dibynnu ar incwm y teulu, yn cael eu dyfarnu i'r myfyrwyr newydd hynny sydd â'r cyrhaeddiad academaidd uchaf yn eu pynciau penodol.

Derbyniodd deuddeg o fyfyrwyr ysgoloriaethau gwerth rhwng £3,000 hyd at £4,500 mewn noswaith wobrwyo arbennig a gynhaliwyd gan yr Dirprwy Is-Ganghellor Yr Athro Colin Baker.  Rhoddwyd oddeutu 115 o Ysgoloriaethau werth bron i £158,000 i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn nathliad flynyddol  yr Ysgoloriaethau Mynediad.

Y myfyrwyr a dderbyniodd ysgoloriaethau oedd:

  • Sion Elwyn Hughes o Ysgol y Gymraeg
  • Eurliw Hydref Williams o Ysgol y Gyfraith
  • Huw Ynyr Evans a Sarah Crosby o’r Ysgol Cerddoriaeth
  • Nicola Lloyd o’r Ysgol Seicoleg
  • Victoria Warren, Jennifer Hughes, Harriet Rushton a Faith Jones o Ysgol Gwyddorau Naturiol a’r Amgylchedd
  • Zara Turtle, Daniel Congrave ac Oliver Riding, myfyrwyr Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol.

Sion Elwyn HughesSion Elwyn HughesMae Siôn Elwyn Hughes, 19 oed, o Fethel ger Caernarfon yn gyn ddisgybl Ysgol Brynrefail, Llanrug. Cafodd A* a dwy A yn ei Lefel A. Mae Sion nawr yn ei flwyddyn gyntaf o gwrs gradd Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg ym Mangor. Mae’n hynod falch o dderbyn yr ysgoloriaeth. Dywedodd,

“Mae ennill yr Ysgoloriaeth Rhagoriaeth yn deimlad gwych, ond hefyd mae’n braf meddwl nad oes angen poeni gymaint am gostau’r flwyddyn gyntaf, â’r ysgoloriaeth hon y tu ôl i mi.

“A minnau’n byw ychydig filltiroedd o Fangor, roeddwn yn gwybod am y Brifysgol ac wedi treulio nifer o gyrsiau preswyl yno. Dewisais Brifysgol Bangor, nid yn unig oherwydd fy mod yn awyddus i aros yn yr ardal, ond oherwydd mai ym Mangor, yn fy marn i, y mae’r Adran Gymraeg orau yng Nghymru.”

Eurliw Hydref Lloyd WilliamsEurliw Hydref Lloyd WilliamsMae Eurliw Hydref Lloyd Williams hefyd yn ddiolchgar iawn o dderbyn y wobr ariannol. Cafodd Eurliw,19, o Benrhyndeudraeth un A* a dwy A yn ei harholiadau Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli. Mae hi nawr yn astudio’r Gyfraith a Chymraeg ym Mangor. Dywedodd,

“Fi yw’r drydedd genhedlaeth o’m teulu i astudio yma ym Mangor felly rwy’n gwybod llawer am y Brifysgol ac yn ymwybodol iawn o’r gymdeithas Gymraeg sydd yma.

“Mae’n deimlad anhygoel i ennill yr Ysgoloriaeth ac mae wedi rhoi hwb i mi barhau i weithio yn galed. Rwy’n derbyn y cymorth i allu prynu adnoddau angenrheidiol ar gyfer fy nghwrs. Gan fod y gyfraith yn newid yn aml, mae’r gwerslyfrau yn dyddio, felly rhaid prynu llyfrau newydd.

“Rwyf yn hynod ddiolchgar i’r Brifysgol am yr ysgoloriaeth. Mae fy nheulu yn falch iawn ohonof ac yn hapus o weld ffrwyth fy llafur yn talu ar ei ganfed.”

Huw Ynyr EvansHuw Ynyr EvansCafodd Huw Ynyr Evans, 18, o Rhyd-y-Main dair A yn ei lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Dolgellau. Mae o bellach yn astudio Cerddoriaeth yma ym Mangor ac hefyd yn dilyn traddodiad teuluol wrth ddod i Brifysgol Bangor. Dywedodd,

“I Fangor aeth mam a dad i’r coleg. Mi benderfynais ddod i astudio yma oherwydd bod y cwrs yn edrych yn dda ac oeddwn i’n benderfynol o fynd i’r coleg yng Nghymru.  Mae bywyd myfyriwr Cymraeg ym Mangor yn anhygoel. Hyd yma mae’r profiadau wedi bod yn rai cofiadwy.”

“Hyd yn hyn rydwyf wrth fy modd hefo’r cwrs ac yn ei fwynhau’n fawr. Mae’r ysgoloriaeth yn golygu byddaf yn derbyn £3,000 a fydd yn help mawr i mi, gan nad oes prinder costau mewn bywyd myfyriwr. Yn sicr rwyf yn ystyried ennill yr anrhydedd yn fraint enfawr a rydwyf am sicrhau fod yr arian yn cael ei wario’n bwrpasol.”

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2010