Ysgoloriaethau Astudio Dramor

Bydd Grŵp Santander yn dyfarnu ysgoloriaethau astudio dramor i aelodau staff academaidd ac anacademaidd, fel ei gilydd, ac i ôl-raddedigion ymchwil o Brifysgol Bangor i astudio neu ymchwilio dramor mewn sefydliadau o fewn Rhwydwaith Grupo Santander yn ystod blwyddyn academaidd 2012/2013.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy Gorffennaf 12fed.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2012