Labordai

Mae yna nifer o labordai arbenigol ar safle Porthaethwy gyda nifer ohonynt gyda chyflenwad dwr parhaol. Mae’r labordai hyn ar gyfer gwaith olrhain-radio, magu larfa, pysgod ac organebau eraill; cemeg morol; gwaddodiad, geodechnoleg a geoffiseg; hydronamics a datblygiad a chynhaliaeth o offeryniaeth ar gyfer rhaglenni ar y môr.

Ceir nifer o gyfleusterau Technoleg Gwybodaeth yn y labordai hyn gan gynnwys nifer o gysylltiadau uniongyrchol â phrif gyfrifiadur y Brifysgol (gweler gwefan Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth am fwy o fanylion).