Dewch i’n gweld!

Diwrnod Agored ydy’r ffordd orau i chi ddod i adnabod Prifysgol Bangor a darganfod yr hyn sydd gennym i’w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch ymweld â’n hadrannau Academaidd, siarad â staff a myfyrwyr, edrych o amgylch ein neuaddau preswyl a gweld ein cyfleusterau ac adnoddau.

Ymweld â’r Brifysgol am y tro cyntaf

Cynhelir ein Diwrnodau Agored nesaf i’r Brifysgol gyfan ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Sadwrn 30 Mehefin 2018
  • Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2018

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Agored

Bydd Campws Wrecsam ar gyfer Gwyddorau Gofal Iechyd hefyd ar agor ar y dyddiadau uchod.

Wedi gwneud cais yn barod?

Os ydych wedi ymgeisio i astudio ym Mangor cewch eich gwahodd i fynychu Diwrnod Ymweld UCAS yn fuan yn y flwyddyn newydd.

Dyddiau Agored Ôl-radd

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio cwrs ôl-radd, cynhelir ein Diwrnod Agored Ôl-radd ar Dydd Mercher 7fed o Fawrth. Mae hefyd croeso i chi ymweld â'r Brifysgol yn ystod y Diwrnodau Agored cyffredinol a gynhelir fis Hydref a Tachwedd, ac os felly rhowch wybod i ni fod gennych ddiddordeb mewn cyrsiau ôl-radd yn benodol.

Methu disgwyl nes y Diwrnod Agored?

Pam dewis Bangor?

Am fwy o wybodaeth am ein Diwrnodau Agored, cysylltwch â ni ar 01248 388143/382005 neu e-bostiwch diwrnodagored@bangor.ac.uk