Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Dewch i’n gweld!

Mae’n ddrwg iawn gennym na fydd y Dyddiau Agored ar 27 Mehefin a 4 Gorffennaf yn cael eu cynnal. Byddwn yn cynnal mwy o Ddyddiau Agored ar 11 Hydref, 25 Hydref a 7 Tachwedd a bydd cofrestru ar gyfer y dyddiadau hyn yn agor yn agosach at yr amser.

Yn y cyfamser, nodwch eich manylion ar y ffurflen isod ac fe wnawn ni eich hysbysu am unrhyw gyfleoedd i gysylltu â ni dros yr wythnosau nesaf.

Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n cytuno i dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Bangor. Rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn defnyddio’ch manylion.

Mae gen i ddiddordeb mewn

Ymweld â’r Brifysgol am y tro cyntaf

Mae’r Diwrnod Agored yn gyfle gwych i chi ddod i adnabod Prifysgol Bangor a darganfod yr hyn sydd gennym i’w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch ymweld â’n hadrannau Academaidd, siarad â staff a myfyrwyr, edrych o amgylch ein neuaddau preswyl a gweld ein cyfleusterau ac adnoddau.

Wedi gwneud cais yn barod?

Os ydych wedi ymgeisio i astudio ym Mangor cewch eich gwahodd i fynychu Diwrnod Ymweld UCAS yn fuan yn y flwyddyn newydd.

Dyddiau Agored Ôl-radd

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio cwrs ôl-radd, cynhelir ein Diwrnod Agored Ôl-radd nesaf yn yr hydref. Mae croeso i chi hefyd ymweld â`n Diwrnodau Agored.

Methu disgwyl nes y Diwrnod Agored?

Am fwy o wybodaeth am ein Diwrnodau Agored, cysylltwch â ni ar 01248 388143/382005 neu e-bostiwch diwrnodagored@bangor.ac.uk