Dewch i’n gweld!

Diwrnod Agored ydy’r ffordd orau i chi ddod i adnabod Prifysgol Bangor a darganfod yr hyn sydd gennym i’w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch ymweld â’n hadrannau Academaidd, siarad â staff a myfyrwyr, edrych o amgylch ein neuaddau preswyl a gweld ein cyfleusterau ac adnoddau.

Diwrnod Agored Rhithwir

Wedi gwneud cais yn barod?

Os ydych wedi ymgeisio i astudio ym Mangor cewch eich gwahodd i fynychu Diwrnod Ymweld UCAS yn fuan yn y flwyddyn newydd.

Ymweld â’r Brifysgol am y tro cyntaf

Cynhelir ein Diwrnodau Agored yn ystod Mehefin, Gorffennaf, Hydref a Tachwedd. Dewch yn ôl i'r dudalen yn fuan am ddyddiadau pendant.

Bydd Campws Wrecsam ar gyfer Gwyddorau Gofal Iechyd hefyd ar agor ar y dyddiadau uchod.

Dyddiau Agored Ôl-radd

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio cwrs ôl-radd, cynhelir ein Diwrmod Agored Ôl-radd ar 22 Tachwedd. Mae hefyd croeso i chi ymweld â'r Brifysgol yn ystod y Diwrnodau Agored cyffredinol a gynhelir fis Hydref a Tachwedd, ac os felly rhowch wybod i ni fod gennych ddiddordeb mewn cyrsiau ôl-radd yn benodol.

Ein Lleoliad

Rydym wedi ein lleoli yn harddwch gogledd Cymru, rhwng mynyddoedd Eryri a’r afon Fenai. Mae gan Fangor gysylltiadau trafnidiaeth rhagorol ac mewn ychydig oriau gallwch fod yn rhai o brif ddinasoedd Prydain ac Iwerddon, yn cynnwys Manceinion, Lerpwl a Dulyn.

Methu disgwyl nes y Diwrnod Agored?

Pam dewis Bangor?

Am fwy o wybodaeth am ein Diwrnodau Agored, cysylltwch â ni ar 01248 388143/382005 neu e-bostiwch diwrnodagored@bangor.ac.uk