Dewch i’n gweld!

Diwrnod Agored ydy’r ffordd orau i chi ddod i adnabod Prifysgol Bangor a darganfod yr hyn sydd gennym i’w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch ymweld â’n hadrannau Academaidd, siarad â staff a myfyrwyr, edrych o amgylch ein neuaddau preswyl a gweld ein cyfleusterau ac adnoddau.

Ymweld â’r Brifysgol am y tro cyntaf

Cynhelir ein Diwrnodau Agored nesaf i’r Brifysgol gyfan ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Sul 14 Hydref 2018
  • Dydd Sul 28 Hydref 2018
  • Dydd Sadwrn 10 Tachwedd 2018

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Agored

Dyddiau Agored Ôl-radd

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio cwrs ôl-radd, cynhelir ein Diwrnod Agored Ôl-radd yn hydref 2018 - dyddiad i'w gadarnhau.

Wedi gwneud cais yn barod?

Os ydych wedi ymgeisio i astudio ym Mangor cewch eich gwahodd i fynychu Diwrnod Ymweld UCAS yn fuan yn y flwyddyn newydd.

Ein Lleoliad

Rydym wedi ein lleoli yn harddwch gogledd Cymru, rhwng mynyddoedd Eryri a’r afon Fenai. Mae gan Fangor gysylltiadau trafnidiaeth rhagorol ac mewn ychydig oriau gallwch fod yn rhai o brif ddinasoedd Prydain ac Iwerddon, yn cynnwys Manceinion, Lerpwl a Dulyn.

Mwy am ein lleoliad a map o’r Brifysgol...

Methu disgwyl nes y Diwrnod Agored?

Edrychwch ar ein teithiau 360, fideos a lluniau am flas o fywyd ym Mangor

Am fwy o wybodaeth am ein Diwrnodau Agored, cysylltwch â ni ar 01248 388143/382005 neu e-bostiwch diwrnodagored@bangor.ac.uk