Dewch i’n gweld!

Ymweld â’r Brifysgol am y tro cyntaf

Diwrnod Agored ydy’r ffordd orau i chi ddod i adnabod Prifysgol Bangor a darganfod yr hyn sydd gennym i’w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch ymweld â’n hadrannau Academaidd, siarad â staff a myfyrwyr, edrych o amgylch ein neuaddau preswyl a gweld ein cyfleusterau ac adnoddau.

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Agored

Cynhelir ein Diwrnod Agored nesaf i’r Brifysgol gyfan ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Sadwrn 27 Mehefin 2020
  • Dydd Sadwrn 4 Gorffennaf 2020

Wedi gwneud cais yn barod?

Os ydych wedi ymgeisio i astudio ym Mangor cewch eich gwahodd i fynychu Diwrnod Ymweld UCAS yn fuan yn y flwyddyn newydd.

Dyddiau Agored Ôl-radd

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio cwrs ôl-radd, cynhelir ein Diwrnod Agored Ôl-radd nesaf ar 25 Mawrth 2020.

Methu disgwyl nes y Diwrnod Agored?

Am fwy o wybodaeth am ein Diwrnodau Agored, cysylltwch â ni ar 01248 388143/382005 neu e-bostiwch diwrnodagored@bangor.ac.uk