Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnod Agored Ar-lein

Cynhelir ein Diwrnod Agored Ar-lein nesaf:

  • Dydd Sul, 11 Hydref
  • Dydd Sadwrn, 7 Tachwedd
  • Dydd Sul, 6 Rhagfyr

Gallwch ddysgu am ein cyrsiau, siarad â darlithwyr a staff, gwylio fideos a chyflwyniadau a chymryd teithiau 360 o amgylch y campws ac ein llety.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn cwrs ôl-radd, cofrestrwch ar gyfer ein digwyddiad 7 Tachwedd. Byddwn yn cynnal Sgwrs Fyw ôl-raddedig ar y dyddiad yma ynghyd â'n Sgyrsiau Byw eraill.

Cofrestrwch nawr i ddarganfod sut beth ydy astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Cofrestru ar gyfer Diwrnod Agored Ar-lein

Nodwch fod y bylchau sydd wedi eu nodi a * yn orfodol.

Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n cytuno i dderbyn rhagor o wybodaeth am ein Diwrnod Agored ac am Brifysgol Bangor. Am ragor o wybodaeth am sut yr ydym yn defnyddio’ch manylion, cliciwch yma.

Dyddiau Agored ar y campws

Byddwn yn cynnal Dyddiau Agored ar y campws cyn gynted ag y gallwn. Bydd cofrestru ar gyfer y digwyddiadau yma’n agor yn nes at yr amser, ond yn y cyfamser gallwch fynychu Diwrnod Agored Ar-lein drwy lenwi’r ffurflen gofrestru uchod.

Wedi gwneud cais yn barod?

Ewch i’n Diwrnod Ymweld Ar-lein am fideos, cyflwyniadau a theithiau 360 o’r Brifysgol. Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer sesiynau Sgwrs Fyw gyda’n darlithwyr a chysylltu gydag ein myfyrwyr.

Diwrnod Agored Ôl-radd

Rydym yn gobeithio cynnal ein Diwrnod Agored Ôl-radd nesaf yn yr hydref.

Yn y cyfamser, ewch i'r Diwrnod Agored Ôl-radd Ar-lein i weld cyflwyniadau, fideos a theithiau 360 ac i gymryd rhan mewn digwyddiadau Sgwrs Fyw.

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth am ein Diwrnodau Agored, cysylltwch â ni ar 01248 382005 neu e-bostiwch diwrnodagored@bangor.ac.uk