Cofrestru ar gyfer Diwrnodau Agored

Nodwch fod y bylchau sydd wedi eu nodi a * yn orfodol.

Manylion Cyswllt

Pa Ddiwrnod Agored?

Pwnc o Ddiddordeb 1

Os ydych yn ystyried astudio gradd cyd-anrhydedd neu â diddordeb mewn mwy nag un pwnc, cwblhewch y rhan ‘Pwnc o Ddiddordeb 2’ isod os gwelwch yn dda.

Pwnc o Ddiddordeb 2

Sut glywsoch chi am y Diwrnod Agored?

Manylion eich ymweliad

Os ydych yn cwblhau’r ffurflen hon ar ran ysgol/coleg, e-bostiwch diwrnodagored@bangor.ac.uk os gwelwch yn dda.

Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n cytuno i dderbyn rhagor o wybodaeth am ein Diwrnod Agored ac am Brifysgol Bangor. Am ragor o wybodaeth am sut yr ydym yn defnyddio’ch manylion, cliciwch yma.

†     Mae elfennau hyfforddedig y cyrsiau Nyrsio a’r cwrs Bydwreigiaeth yn cael eu cyflwyno ar gampysau Bangor ac/neu Ganolfan Archimedes Wrecsam. Gwiriwch pa gampws y dylech fynd iddo ar y diwrnod agored (gan fod campysau Bangor a Wrecsam tua 70 milltir oddi wrth ei gilydd – gweler ein map lleoliad am fanylion).

‡     Mae elfennau hyfforddedig y cwrs Radiograffeg yn cael eu cyflwyno’n unig ar gampws Canolfan Archimedes Wrecsam (gweler map lleoliad am fanylion), felly dylech fynd yno ar y Diwrnod Agored.