Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dyddiau Ymweld i ymgeiswyr drwy UCAS

Mae'n ddrwg gennym orfod cyhoeddi ein bod yn gohirio gweddill y Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a'r siom y bydd hyn yn ei achosi i chi a'ch teulu / ffrindiau. Rydym yn monitro'r sefyllfa mewn perthynas â'r pandemig Coronafirws (Covid-19) yn ofalus, a'n blaenoriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn yw lles myfyrwyr, staff, ymwelwyr a'r gymuned leol.  

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi ynglŷn â'ch cais i astudio yma, ac yn anfon manylion atoch am ffyrdd eraill o ddysgu mwy am eich cwrs ac am lety a bywyd fel myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor.  

Yn y cyfamser, ewch i'r Ymweld Ar-lein i weld cyflwyniadau, fideos a theithiau 360 o'r Brifysgol.

Byddwn hefyd yn cynnal sesiynau Sgwrs Fyw dros yr wythnosau nesaf, er mwyn i chi allu cysylltu gyda staff a darlithwyr i ofyn cwestiynau. Bydd y manylion yn cael eu rhoi ar y wefan Diwrnod Ymweld Ar-lein.