Dyddiau Ymweld i ymgeiswyr drwy UCAS

Wedi i chi wneud cais drwy UCAS i Brifysgol Bangor, byddwch yn derbyn gwahoddiad gan yr Ysgol Academaidd i fynychu Diwrnod Ymweld UCAS. Bydd yn gyfle i chi gael gweld y Brifysgol a chyfarfod staff a myfyrwyr.

Eich ymweliad â’r Brifysgol

Bydd rhai Ysgolion academaidd yn anfon gwahoddiad i chi pan fyddant yn cadarnhau eu bod yn cynnig lle i chi, er bod manylion llawn y cynnig yn cael ei anfon atoch gan UCAS.

Bydd ysgolion eraill yn eich gwahodd am gyfweliad (sydd fel arfer yn cynnwys cyfle i chi weld yr Ysgol a hefyd cael taith o amgylch y Brifysgol) cyn cynnig lle i chi.

Ewch i’r rhestr isod i ddod o hyd i ddyddiadau a gwybodaeth ychwanegol ynglyn â’r Dyddiau Ymweld UCAS.

Os ydych yn ystyried gwneud cais, mae croeso i chi fynychu Diwrnod Ymweld a gallwch gofrestru ar y dudalen yma. Neu, dewch i Ddiwrnod Agored i'r Brifysgol gyfan.

Dyddiadau 2020

Addysg

Cyswllt

Tîm Derbyniadau
01248 382629
education@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sul 22 Mawrth 2020
 • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Yr Amgylchedd, Cadwraeth, Coedwigaeth a Daearyddiaeth

Cyswllt

Gweinyddwr Derbyniadau
01248 382281
environmentalscience@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Bioleg a Sŵoleg

Cyswllt

Gweinyddwr Derbyniadau
01248 382527
biology@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sadwrn 7 Mawrth 2020
 • Dydd Sul 22 Mawrth 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Busnes

Cyswllt

Tîm Derbyniadau
01248 382085
cahb@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020
 • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Cerddoriaeth a’r Cyfryngau

Cyswllt

Tîm Derbyniadau
01248 382085
cahb@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sul 22 Mawrth 2020
 • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

Cyswllt

Gweinyddwr Derbyniadau
01248 382686
csee@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Cyswllt

Tîm Derbyniadau
01248 382085
cahb@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sul 22 Mawrth 2020
 • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Cyswllt

Craig Halstead
01248 388256
sport@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sadwrn 7 Mawrth 2020
 • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Gwyddorau Eigion

Cyswllt

Gweinyddwr Derbyniadau
01248 382851
oceansciences@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020
 • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Gwyddorau Iechyd

Cyswllt

Tîm Derbyniadau
01248 383189
health@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sul 22 Mawrth 2020
 • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Gwyddorau Meddygol

Cyswllt

Tîm Derbyniadau
01248 388620
medsciences@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sul 22 Mawrth 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Y Gyfraith

Cyswllt

Tîm Derbyniadau
01248 382085
cahb@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020
 • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol

Cyswllt

Tîm Derbyniadau
01248 382085
cahb@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sul 22 Mawrth 2020
 • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth

Cyswllt

Tîm Derbyniadau
01248 382085
cahb@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020
 • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Seicoleg

Cyswllt

Tîm Derbyniadau
01248 388453
psychology@bangor.ac.uk

Dyddiadau

 • Dydd Sadwrn 7 Mawrth 2020
 • Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Fideo: Beth i’w Ddisgwyl ar Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr UCAS