Llety

Efallai eich bod yn ystyried lle y byddwch yn byw yn ystod eich cyfnod yn astudio. Dyma amlinelliad bras i chi o beth sydd ar gael:

Llety Prifysgol

Mae nifer cyfyngedig o ystafelloedd ar gael i fyfyrwyr ôl-radd mewn llety a reolir gan y Brifysgol. Mae holl lety'r Brifysgol yn hunanarwyol a rhennir ceginnau â chyn-fyfyrwyr y neuaddau. Mae ein safleoedd llety wedi'u lleoli drwy'r ddinas i gyd felly ni fyddwch chi byth yn bell o siopau, tafarndai a chaffis o bob man. Mae mwy o fanylion ar gael yma

Sector Breifat

Mae'n well gan lawer o ôl-raddedigion fyw yn y sector breifat, ac mae'r Swyddfa Tai Myfyrwyr yn gallu darparu gwybodaeth am lety, fflatiau, bythynnod a thai.

Y Swyddfa Tai Myfyrwyr sydd yn delio â llety rhentu preifat i fyfyrwyr. Gallwch ymweld â thudalennau gwe y Swyddfa Tai Myfyrwyr neu ebostio taimyfyrwyr@bangor.ac.uk