Ffioedd, Cyllid a Thaliadau

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu sy'n talu costau astudio yn y Brifysgol. Am y wybodaeth ddiweddaraf am Ffioedd Dysgu, cliciwch ar yr isod:

Taliadau Hyblyg

Efallai nad ydych yn ymwybodol fod gennym nifer o opsiynau talu er mwyn eich helpu i wasgaru'r costau. Nid yw'n angenrheidiol ym mhob achos i dalu'r ffioedd yn llawn wrth gofrestru.

Cyllid

Mae nifer o wahanol ffynonellau cyllid ar gael i fyfyrwyr ôl-radd. Mae'n hanfodol eich bod yn dechrau meddwl am sut i ariannu eich astudiaethau ôl-radd cyn gynted â phosibl, oherwydd yn aml bydd terfynau amser wedi'u pennu ar gyfer gwneud cais am gyllid.

Yn ogystal ag ystyried cyllid allanol, mae'n werth nodi fod Prifysgol Bangor yn cynnig nifer o ysgoloriaethau, efrydiaethau a bwrsariaethau.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Am fwy o wybodaeth am gyfleon cyllid o fewn y Brifysgol, ewch i dudalennau Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau ar gyfer Ôl-raddedigion.

Ffynonellau cyllid allanol

Cyngor ar gyfer ymgeisio am gyllid y Cyngor Ymchwil

  • Benthyciadau - cliciwch yma am wybodaeth ar gefnogaeth i ariannu eich addysg.