Gwybodaeth am y Diwrnod Agored i ddarpar Ôl-Raddedigion

Cynhelir ein Dyddiau Agored cyffredinol nesaf 13 Hydref, 27 Hydref a 9 Tachwedd.

Cofrestrwch ar gyfer y Diwrnod Agored

Mae'r Diwrnod Agored yn gyfle delfrydol i:

  • ddysgu am y profiad o fod yn fyfyriwr ym Mangor
  • siarad â staff academaidd a staff cefnogi
  • dysgu am ariannu astudiaethau ôl-radd
  • ymweld ag adrannau academaidd
  • siarad â myfyrwyr presennol
  • cael cip ar lety'r Brifysgol

Rhaglen y Diwrnod Agored ar gyfer ôl-raddedigion:

Cyrraedd - 9.15am ymlaen

Lleoliad:

Prif Adeilad y Brifysgol (rhif.51 ar y map o'r campws)

Gwybodaeth Hanfodol:

Os gwelwch yn dda cofrestrwch ar-lein. Byddwn yn anfon e-bost gyda cherdyn cofrestru i argraffu a'i roi i mewn ar y dydd.

Gair o groeso - 10.00am

Lleoliad:

Neuadd Prichard-Jones, Prif Adeilad y Celfyddydau

Gwybodaeth Hanfodol:

Ar ddiwedd y Gair o Groeso, bydd myfyrwyr yn mynd â chi i ymweld â'ch ysgol academaidd ynghyd â darpar fyfyrwyr is-raddedig. 

Ymweld ag Ysgolion Academaidd - 10.30am - 12.15pm*

Lleoliad:

Gwahanol leoliadau

Gwybodaeth Hanfodol:

Os byddwch yn cyrraedd yn hwyr ac wedi colli'r Gair o Groeso, dewch i Brif Adeilad y Brifysgol am 10.15am i gyfarfod â'r myfyrwyr sy'n arweinwyr ac ymwelwyr eraill yn dod allan o'r Gair o Groeso.  Bydd y myfyrwyr sy'n arweinwyr yn dal arwyddion i ddweud wrthych i ba Ysgol y maent yn mynd iddi - dilynwch hwy!  *Er y bydd darpar israddedigion yn gadael yr Ysgolion am 12.15pm, mae croeso i ddarpar ôl-raddedigion aros ymlaen am sgwrs ychwanegol yn ystod tawelwch cymharol yr amser cinio.

Teithiau a gweithgareddau ychwanegol - 12.30pm

Lleoliad:

Teithiau a gweithgareddau ychwanegol

Gwybodaeth Hanfodol:

Yn y prynhawn mae croeso i chi fanteisio ar y Teithiau Llety (fydd yn cychwyn yn rheolaidd y tu allan i Brif Adeilad y Brifysgol), Teithiau i'r Ganolfan Chwaraeon (ar gael ar ddiwedd y daith llety) ac i weld yr arddangosfa fechan a gynhelir yng nghyntedd Prif Adeilad y Brifysgol.  Mae hwn yn gyfle da hefyd i gael golwg ar y campws a chael rhywbeth i'w fwyta a'i yfed.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y Diwrnod Agored, gan gynnwys manylion y gweithgareddau sy'n cael eu cynnal mewn adrannau academaidd unigol, cysylltwch â:

Marchnata, Recriwtio a Chyfathrebu
diwrnodagored@bangor.ac.uk
+44 (0) 1248 383648

Sut mae dod o hyd i ni