Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dadansoddi a Darparu Gwybodaeth

Mae’r Swyddfa Cynllunio a Llywodraethu yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth reoli yn y brifysgol, yn cynnwys datblygu'r system Gwybodaeth Busnes a galluoedd meincnodi; dadansoddi data perfformiad allanol a thablau cynghrair; ystadegau data statudol i HEFCW a HESA; ymateb i geisiadau ad hoc am wybodaeth.

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â darpariaeth dadansoddi a gwybodaeth, cysylltwch â Mike Wilson, Pennaeth Cynllunio a Gwybodaeth.