Dr Kevin Mundy

Position   Cyfarwyddwr Cynllunio a Llywodraethu ac Ysgrifennydd y Brifysgol
Email k.mundy@bangor.ac.uk
Location Prif Adeilad, Prifysgol Bangor, Bangor
Phone 

01248 382030

Penodwyd Kevin Mundy yn Gyfarwyddwr Cynllunio yn 2002 ym Mhrifysgol Bangor, yn dilyn gyrfa mewn sawl swyddogaeth weinyddol ym Mhrifysgolion Leeds a Sheffield. Fe'i penodwyd yn Ysgrifennydd y Brifysgol yn 2014.

Mae Kevin yn aelod o'r Pwyllgor Gweithredu, sef tîm o uwch reolwyr y Brifysgol, ac mae'n gyfrifol am holl swyddogaethau'r Swyddfa Cynllunio a Llywodraethu.  Mae'n cyflawni swyddogaeth flaenllaw mewn datblygu meddwl, cynllunio a pholisïau strategol. Mae'n cydlynu ymatebion ac ymwneud â HEFCW ar faterion strategol a llywodraethu, yn cynnwys y Cynllun Ffioedd, ac mae'n llofnodwr ystadegau'n ymwneud â chyllid a data.   Mae'n gweithio'n agos â Dirprwy'r Is-ganghellor a'r Dirprwy Is-gangellorion eraill, ynghyd ag uwch swyddogion, i gyflawni agenda'r Brifysgol ar effeithlonrwydd a rheoli newid. 

Ef yw Ysgrifennydd y Pwyllgor Gweithredu, y Cyngor, y Llys, y Pwyllgor Strategaeth a Phwyllgorau Enwebiadau a Llywodraethu'r Cyngor.   Fel Ysgrifennydd y Brifysgol mae'n sicrhau bod fframwaith cyfreithiol priodol wedi'i sefydlu er mwyn gweithredu trefn lywodraethu dda, cynghori'r Cyngor ar ddefnyddio ei bwerau'n briodol, cynllunio rhaglen ymlaen at gyfarfodydd y Cyngor a'r Llys, paratoi agendâu a chydlynu paratoi papurau.  Mae'n geidwad Sêl y Brifysgol ac yn goruchwylio trefniadau i ddogfennau gael eu gweithredu o dan y sêl.
Mae'n gadeirydd y Grŵp Tasg Cydymffurfio, Is-grŵp Gwasanaethau a Rennir a Chydweithredol Aberystwyth-Bangor, a'r Bwrdd Project Gwybodaeth Busnes ac mae'n aelod o nifer o grwpiau tasg eraill.

Mae gan Kevin gyfrifoldeb rheoli uniongyrchol dros y Pennaeth Cynllunio a Gwybodaeth, y Pennaeth Cydymffurfio a'r Pennaeth Datblygu Partneriaeth Strategol.