Moeseg

Mae Prifysgol Bangor yn ymroddedig i gynnal safonau moeseg uchel ym mhob agwedd o ddysgu, addysgu ac ymchwil.

Fframwaith Polisi Moesegol

Polisi Moeseg Ymchwil

Trefn i Gymeradwyo a Chofrestru Projectau Ymchwil Sensitif