Cysylltiadau

Swydd Enw Ffôn E-bost

Cyfarwyddwr

Cyfarwyddwr Cynllunio a Llywodraethu, Ysgrifennydd y Brifysgol Dr Kevin Mundy 2776 k.mundy@bangor.ac.uk

Llywodraethu

Swyddog Llywodraethu a Chydymffurfio Mrs Lynne Hughes 2776 l.hughes@bangor.ac.uk

Cynllunio a Deallusrwydd

Pennaeth Cynllunio a Gwybodaeth

Mr Mike Wilson 3998 m.p.wilson@bangor.ac.uk
Cynorthwyydd Cynllunio Miss Andrea Jones 2790 a.jones@bangor.ac.uk
Uwch Swyddog Cynllunio Ms Debbie Hardwick 8229 d.hardwick@bangor.ac.uk
Cynorthwyydd Gwybodaeth Rheoli Mrs Wendy Evans 2322 w.evans@bangor.ac.uk

Cydymffurfio

Pennaeth Cydymffurfio Mrs Gwenan Hine 2413 gwenan.hine@bangor.ac.uk
Swyddog Llywodraethu a Chydymffurfio Mrs Lynne Hughes 2776 l.hughes@bangor.ac.uk
Cynorthwyydd Cydymffurfio a Chofnodion Mrs Lynette Hunter 8530 l.d.williams@bangor.ac.uk

Newid Strategol

Pennaeth Newid Strategol Darren Griffiths 8315 darren.griffiths@bangor.ac.uk

Cydweithio Strategol

Pennaeth Datblygu Partneriaeth Strategol Chris Drew 3611 c.drew@bangor.ac.uk

Cymorth Gweinyddol

Cynorthwyydd Swyddfa Mrs Jenny Amphaeris 2043 j.amphaeris@bangor.ac.uk