Polisi a Chydymffurfiaeth Gyfreithiol

Mae'r Tîm Cydymffurfio yn rhan o'r Swyddfa Cynllunio & Llywodraethu. Fe'i rheolir gan Gwenan Hine, Pennaeth Cydymffurfio. Mae hefyd yn cynnwys Lynne Hughes (Swyddog Llywodraethu a Chydymffurfio), Lynette Hunter (Archifydd / Cynorthwyydd Cydymffurfio a Chofnodion).

Dyletswydd Prevent

Plant a Phobl Ifanc

Polisïau a Chyfarwyddiadau Eraill: Swyddfa Cynllunio a Llywodraethu

Polisïau Prifysgol

Trwyddedu Corfforaethol

Deddf Caethwasiaeth Modern 2015

Moeseg a Moeseg Ymchwil

Cyfarwyddyd Rhyddid Mynegiant ac Ymgyrchu Etholiadol

Cysylltiadau Personol a Gwrthdaro Buddiannau

Llywodraethu Gwybodaeth

Cynllun ar gyfer Gwybodaeth Gyhoeddedig