Doethuriaeth mewn Seicoleg

Cyflwyniad

Mae’r Ysgol Seicoleg yn amgylchedd llawn symbyliad i ddilyn astudiaethau doethurol.

PhD trwy Ymchwil

PhD yw’r radd academaidd uchaf a geir. Fel rheol, mae’n cymryd 3 blynedd i’w chwblhau. Yn ystod y cyfnod hwn, mae angen ichi ddangos eich bod yn gallu gwneud ymchwil annibynnol (er dan arolygiaeth). Os bydd gennych PhD, cewch ddatblygu eich ymchwil a goruchwylio eraill. Mae’n gwbl angenrheidiol os ydych am fod yn ddarlithydd Seicoleg mewn Prifysgol, neu os ydych am dderbyn cyllid i wneud eich ymchwil eich hun mewn gwahanol sefydliadau ymchwil.

Mae’r gofynion derbyn ar gyfer y rhaglen hon yn uchel iawn. Argymhellir eich bod, yn gyntaf, yn cwblhau gradd Meistr mewn Ymchwil Seicolegol neu fod gennych brofiad cyfatebol (megis o weithio fel cynorthwy-ydd ymchwil).

Doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol

Mae hon yn rhaglen hyfforddi sydd wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig (BPS) ac yn arwain at gymhwyster fel Seicolegydd Clinigol a hawl i gael statws siartredig gyda’r BPS. Bydd y cwrs hwn yn rhoi medrau ichi mewn amrywiaeth o ddulliau theoretig, o dechnegau ymddygiadol ac ymddygiadol gwybyddol hyd at rai seicodynamig. Mae’n anelu at hyrwyddo dull teg, sydd wedi’i dymheru gan werthusiad gwyddonol trwyadl o wahanol theorïau seicolegol a’u cymwysiadau. Mae Llywodraeth y Cynulliad yn cyllido’n awtomataidd bob ymgeisydd llwyddiannus (9 y flwyddyn ar hyn o bryd, ac yn cynyddu’n gyson).

Astudiaethau Ôl-ddoethurol

Daw’r rhan fwyaf o gyfleoedd ar gyfer astudiaethau ôl-ddoethurol o gynlluniau cyllido ôl-ddoethurol a grantiau i ymchwilwyr unigol.  Mae ymchwilwyr o fewn yr Ysgol Seicoleg o’r safon uchaf, ac yn gwneud ymchwil o safon ryngwladol. Yn fuan ar ôl ennill grant ymchwil, bydd prif ymchwilwyr yn hysbysebu am swyddi ôl-radd sydd, yn gyffredinol, yn para am 1-3 blynedd. Os oes gennych ddiddordeb penodol ym maes ymchwil penodol aelod o’r staff, y peth gorau yw cysylltu ag ef/hi’n uniongyrchol a thrafod cyfleoedd am nawdd ag ef/hi.