Dr Awel Vaughan-Evans

Darlithydd mewn Seicoleg

Dr Awel Vaughan-Evans

Darlithydd | Lecturer

Cydlynydd y Ddarpariaeth Cymraeg | Welsh-medium provision co-ordinator

Tiwtor Marchnata a Recriwtio | Marketing and Recruitment Tutor

Ysgol Seicoleg | School of Psychology

Prifysgol Bangor

Ystafell 015 Wheldon

01248 38 8058