Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogaeth i fyfyrwyr Ôl-radd

Mae darpariaeth eang o wasanaethau cefnogaeth o fewn y Brifysgol. Mae Gwasanaethau Myfyrwyr yno i'ch helpu gyda amryw o faterion; yn cynnwys anabledd, dyslecsia, cwnsela, iechyd meddwl, tai yn y sector breifat a chyngor ariannol.

Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yno i'ch cefnogi. Cewch wybod mwy ar ein tudalennau Bywyd Myfyriwr Ôl-Radd.