Module ACB-1300:
Economeg CORE

Module Facts

Run by Bangor Business School

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr David James

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn darparu cyflwyniad i Economeg drwy ddilyn y maes llafur y prosiect CORE (Curriculum in Open-access Resources in Economics). Bydd y cwricwlwm CORE yn arfogi myfyrwyr i ddeall sut y mae'r economi wedi esblygu a sut mae'n gweithio trwy ddod â datblygiadau mewn ymchwil economeg dros y tri degawd diwethaf i’r cwricwlwm, ynghyd â gwersi o hanes economaidd a phrofiad cymharol gwahanol wledydd.

Course content

Bydd y modiwl yn rhoi trosolwg o hanes datblygiad economaidd byd-eang ac yn cyflwyno rhai o'r technegau a'r modelauy y mae economegwyr yn eu defnyddio. Bydd y modiwl yn ystyried modelau o ddewis unigol a damcaniaeth gêm; ymddygiad cwmniau a rhyngweithio yn y farchnad, yn ogystal â modelau y macroeconomi. Bydd y modelau hyn yn cael eu defnyddio i ddeall nodweddion y gorffennol â'r byd cyfoes, gan gynnwyd twf poblogaeth a thwf economaidd; anghydraddoldeb, cylchoedd busnes a newid hinsawdd. Bydd y modiwl yn egluro mesurau newidiynnau economaidd a chysyniadau o effeithlonrwydd economaidd

Assessment Criteria

threshold

40-49% Dim bylchau mawr neu wallau wrth ddefnyddio gwybodaeth / sgiliau. Peth gafael ar elfennau damcaniaethol / cysyniadol / ymarferol. Integreiddio ysbeidiol theori / ymarfer / gwybodaeth wrth fynd ar drywydd amcanion y gwaith a asesir.

excellent

70% + Perfformiad rhagorol ac eithriadol o alluog. Mae'r wybodaeth berthnasol wedi ei defnyddio'n gywir. Gafael ardderchog o elfennau damcaniaethol / cysyniadol / ymarferol. Integreiddio da o theori / ymarfer / gwybodaeth wrth fynd ar drywydd amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

good

60-69%
Llawer o'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol wedi'u cyflwyno'n gywir gan fwyaf. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol."

C- to C+

50-59% Defnyddio’n gywir yn bennaf llawer o'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol. Gafael digonol o elfennau damcaniaethol / cysyniadol / ymarferol. Integreiddio rhesymol o theori / ymarfer / gwybodaeth wrth fynd ar drywydd amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Learning outcomes

 1. Dangos gwybodaeth eang o hanes datblygiad economaidd a digwyddiadau economaidd hanesyddol allweddol

 2. Dangos dealltwriaeth o natur amrywiol y sefydliadau economaidd ac effeithiau polisi'r llywodraeth

 3. Dangos dealltwriaeth o ddulliau dadansoddol: cymhwyso cysyniadau economaidd craidd a rhesymu economaidd

 4. Dangos dealltwriaeth o gysyniadau economaidd ar ffurf llafar, graffigol a rhifol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Prawf lluos-ddewis [x4]

Bydd 10 cwestiwn lluos-ddewis ym mhob prawf.

15
EXAM Arholiad diwedd semester 2

Bydd cyfuniad o gwestiynau lluos-ddewis a chwestiynau traethawd. Ceir dewis o ba draethodau i'w hateb

35
COURSEWORK Prawf Lluos-ddewis [x4]

Bydd 10 cwestiwn lluos-ddewis ym mhob prawf.

15
EXAM Arholiad diwedd semester 1

Bydd cyfuniad o gwestiynau lluos-ddewis a chwestiynau traethawd. Ceir dewis o ba draethodau i'w hateb.

35

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Ymchwil personol a darllen wedi ei gyfeirio

160
Lecture

Darlithoedd wedi eu seilio ar gynllun CORE Economics

40

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Research: the ability to analyse and evaluate a range of business data, sources of information and appropriate methodologies, which includes the need for strong digital literacy, and to use that research for evidence-based decision-making.
 • Commercial acumen: based on an awareness of the key drivers for business success, causes of failure and the importance of providing customer satisfaction and building customer loyalty.
 • Numeracy: the use of quantitative skills to manipulate data, evaluate, estimate and model business problems, functions and phenomena.
 • Articulating and effectively explaining information.
 • Communication and listening including the ability to produce clear, structured business communications in a variety of media.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.
 • Self reflection: self-analysis and an awareness/sensitivity to diversity in terms of people and cultures. This includes a continuing appetite for development.

Resources

Reading list

Carlin et al. (2016) “The Economy”. This is an open resource e-book published by the CORE project: http://www.core-econ.org/

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: