Module PCC-2002:
Research Methods IV (Cym)

Module Facts

Run by School of Psychology

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Nia Griffith

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn ehangu ar ddeunydd yr ymdriniwyd ag ef ym Mlwyddyn 1 a PRP2001. Yn benodol, bydd yn ymwneud â ffyrdd o gynllunio a dadansoddi ymchwil seicoleg gan gyfeirio’n arbennig at gynllunio arbrofion, dadansoddi data paramedrig, a defnyddio technegau Dadansoddi Amrywiant (ANOVA), a phrofion dilynol cysylltiedig. Nod y modiwl hwn yw helpu myfyrwyr i ddilyn rhai dulliau uwch o ddadansoddi data a ddefnyddir yn bennaf mewn Seicoleg Arbrofol, ac yna gallu eu defnyddio i ddadansoddi eu hymchwil eu hunain - yn bennaf ar gyfer cynllunio, dadansoddi ac ysgrifennu projectau ymchwil y flwyddyn olaf.

Course content

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y technegau ar gyfer dadansoddi data a dulliau ymchwil meintiol yr ydych wedi'i ddysgu hyd yma yn eich gradd. Bydd y modiwl yn dechrau gyda'r crynodeb byr o’r ystadegau meintiol yr ydych wedi'u trafod o'r blaen, bydd wedyn yn cwmpasu ANOVA unffordd, ANOVA o ffactorau, ANCOVA a MANOVA a chyflwyno ystadegau di-paramedrig. Bydd darlithoedd hefyd yn cwmpasu dylunio arbrofol a moeseg ymchwil seicoleg. Mae'r modiwl hwn yn cynnwys darlith 2 awr yr wythnos yn ogystal â sesiwn labordy 1 awr. Yn ogystal, mae'r modiwl hwn yn cynnwys sesiynau POPPS wythnosol. Gofynnir i chi fynychu y darlithoedd yn ogystal â labordy a grwpiau POPPS, y bydd presenoldeb yn cael eu cymryd. Y modiwl hwn yw modiwl craidd, yn golygu bod rhaid i chi basio gyda marc o > 40% i barhau i flwyddyn 3

Assessment Criteria

threshold

Ateb digonol i'r cwestiwn, yn seiliedig i raddau helaeth ar ddeunydd y darlithoedd. Dim datblygiad gwirioneddol ar ddadleuon.

good

Ymdriniaeth gynhwysfawr o fewn rheswm. Trefnus a strwythurdedig. Dealltwriaeth dda o'r deunydd.

excellent

Ymdriniaeth gynhwysfawr a chywir a'r maes-dadleuon a mynegiant clir. Dealltwriaeth fanwl o faterion theoretig.

Learning outcomes

 1. Cyfrifo a dehongli dadansoddiad ystadegol disgrifiadol a dehongli cynrychioliadau graffigol o ddata

 2. Llunio adroddiad ymchwil graenus sy'n dilyn canllawiau'r APA

 3. Dangos gallu i gyfathrebu ymchwil wyddonol, ar lafar ac ar bapur.

 4. Dangos dealltwriaeth fwy manwl o fesur, arsylwi a chynllunio arbrofol fel technegau methodolegol ym maes seicoleg

 5. Dangos dealltwriaeth o'r ystadegau a ddefnyddir mewn ymchwil seicolegol, gyda phwyslais arbennig ar dechnegau ANOVA a'u dadansoddiad ystadegol.

 6. Dangos y gallu i werthuso'n feirniadol adroddiadau ysgrifenedig am ymchwil wyddonol..

 7. Cymryd rhan mewn ymchwil seicolegol barhaus trwy’r rhaglen SONA, yn ogystal ag aseiniadau gwaith cartref yn gysylltiedig ag arbrofion.

 8. Casglu data gydag amrywiaeth o dechnegau arbrofol a gwahaniaethu rhwng y gwahanol gynlluniau arbrofol sydd ar gael ar gyfer ymchwil empirig ym maes seicoleg

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Gwaith Catref-Ymchwil Wythnosol 10
Arholiad Ymarferol Canol Tymor 15
Arholiad Cronnol Terfynol 20
POPPS Participation 2
Small Roles 4
PS 1 5
PS2 5
IMP 1 2
IMP 2 2
SONA 2 2.5
SONA 1 2.5
Adroddiad Ymchwil - Ferwiswn Diwygiedig 30
Research Report-Draft 0

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture 22
Workshop 22
Private study 156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Use a range of statistical methods with confidence.
 • Use a variety of psychological tools, including specialist software, laboratory equipment and psychometric instruments.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Courses including this module