Module PCC-3008:
Plant Teuluoedd A'r Gymdeithas

Module Facts

Run by School of Psychology

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Nia Griffith

Overall aims and purpose

PLEASE NOTE THAT THIS MODULE IS DELIVERED THROUGH THE MEDIUM OF WELSH AND IN ENGLISH AS OF 15/16

Nod y modiwl yma fydd i archwilio’r perthynas cymhleth rhwng plant, teuluoedd a’r gymdeithas. Mi fydd pynciau yn cynnwys ffactorau risg ac amddiffynnol sy’n gysylltiedig â datblygiad a lles plant, gan gynnwys y taflwybrau (trajectories) fwyaf cyffredin sy’n gysylltiedig gyda’r ffactorau yma.

Mi fydd y modiwl yn edrych ar sut mae ymyrraethau sy'n cael eu ysgrifennu yn y DU/UD yn cael eu haddasu ar gyfer gwledydd tlawd iawn (e.e. Jamaica). Yn ogystal, mae’r modiwl yn ceisio cyflwyno rhai o’r polisïau ac ymyriadau sydd eisoes wedi cael eu gweithredu i geisio gwella lefelau lles a datblygiad plant ifanc. Mi fydd y modiwl yn trafod y gwahanol sialensiau sydd yn cael eu gwynebu wrth i’r ymyriadau cael eu gweithredu yn y maes (ymchwil yn y byd go-wir).

Course content

Mi fydd myfyrwyr yn derbyn rhestr ddarllen ar ddechrau’r cwrs.

Assessment Criteria

threshold

Ateb digonol i’r cwestiwn. Ateb yn seiliedig ar ddeunyddiau’r ddarlith. Dim yn dangos unrhyw ddatblygiad o ddadleuon o bwys.

good

Ymdrin â’r pwnc yn weddol gynhwysfawr. Trefn a strwythuro da. Dealltwriaeth dda o'r deunydd

excellent

Ymdrin â’r pwnc yn gynhwysfawr ac yn gywir. Creu dadl a mynegi eu hunain yn eglur. Dangos dyfnder o fewnwelediad mewn materion damcaniaethol.

Learning outcomes

 1. Deall fod angen addasu ymyrraeth ar gyfer gwledydd difrieintiedig iawn- gan gysidro, iaith, adnoddau a diwylliant.

 2. Gwerthuso a thrafod papurau ymchwil sydd yn nodi effaith ffactorau risg a ffactorau amddiffynnol a sut mae'r rhain yn gallu cael eu defnyddio ar gyfer rhagfynegi deilliannau.

 3. Cyflwyno adolygiad critigol o faes ymchwil sydd yn berthnasol i'r cwrs (dewisol gan y myfyriwr) ar ffurf Podcast.

 4. Disgrifio’r dulliau cyffredin a ddefnyddir i archwilio'r berthynas rhwng plant, teuluoedd a chymdeithas.

 5. Y gallu i werthuso yn gritigol y polisïau sydd wedi cael eu gweithredu drwy ymyriadau yn y gymuned, a'r dulliau a ddefnyddiwyd ar gyfer mesur y llwyddiannau yma.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ORAL Cyflwyniad ar afar o bwnc ymchwil perthnasol 40
EXAM Arholiad Terfynol 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture 22
Private study 178

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Understand and investigate the role of brain function in all human behaviour and experience.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: