Student Comments

Lisa (Msc Student)

Roedd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn fantais fawr i fy nysgu. Yr wyf yn teimlo bod y darlithoedd yn llawer mwy effeithiol gan ein bod mewn dosbarth o tua 15 yn hytrach na 300. Rydym yn dod i adnabod ein cymheiriaid a darlithwyr a roedd pawb yn teimlo'n gyfforddus yn cyfathrebu a thrafod pynciau y ddarlith gyda'i gilydd fel gr┼Áp. Byddwn yn annog unrhyw dwyieithog Cymraeg/Saesneg i fanteisio ar y cyfle hwn i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ceri Ellis (PhD Student)

Penderfynais astudio drwy gyfrwyng y Gymraeg oherwydd roedd y grwpiau bach a'r cyfle i drafod gwaith yn fy iaith gyntaf yn apelio yn fawr ataf. Roeddwn yn teimlo ein bod ni'n cael fwy o gyfleoedd i ofyn cwestiynau a sicrhau ein bod yn deall y gwaith cyn symyd ymlaen at y testyn nesaf, rhywbeth y byswn erioed wedi cael y cyfle i wneud mewn darlith gyda dros 350 o fyfyrwyr eraill. Roedd cyfarfodydd eraill, megis y siop siarad, hefyd yn rhoi fwy o gyfleoedd i fyfyrwyr Cymraeg o sawl blwyddyn ddod at eu gilydd i drafod ystod o feysydd Seicoleg.