Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ebrill 2011

Bwrsariaeth Ymchwil Ddathlu

Mae’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn cynnig 5 Bwrsariaeth Ymchwil Ddathlu gwerth £7,000 yr un.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Dosbarth cymdeithasol yn rhwystr i heneiddio llwyddiannus

Mae ymchwil gan Ian Rees Jones, Athro Cymdeithaseg yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, wedi dangos bod gwell cyfleusterau addysg a thai, a gwella amodau materol pobl drwy lefelau incwm a phensiwn uwch, yn gallu cael mwy o effaith er gwell ar iechyd y boblogaeth nag ymyriadau wedi’u hanelu at newid ymddygiadau iechyd unigolion.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Grant Bach wedi’i ddyfarnu gan ESRC

Mae Dr. Simon Cottee wedi ennill grant bach gan ESRC i gynnal project ymchwil ar brofiadau cyn-Fwslemiaid sy’n byw yng ngwledydd Prydain, a’r sialensiau sy’n eu hwynebu.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Ysgoloriaethau PhD Ysgol Busnes Bangor

Gwahoddir ceisiadau am Fwrsariaethau Ymchwil Ysgol Busnes Bangor i ddechrau ym mis Hydref 2011. Bydd y rhain yn darparu tair blynedd o gefnogaeth ariannol ar gyfer astudiaethau llawn amser ar lefel PhD.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Grant Ewropeaidd sylweddol i Ysgol y Gyfraith

Mae'r Athro Dermot Cahill o Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor a Ceri Evans newydd sicrhau grant ymchwil gwerth 4 miliwn ewro (project WIT) ar y cyd gydag Uned Caffael Strategol Prifysgol Dinas Dulyn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2011

Ail-greu Organ ‘Ganoloesol’ i gwblhau Eglwys Ganoloesol

Mae offeryn cerdd unigryw i’w ddadorchuddio yn Amgueddfa  Werin Cymru Sain Ffagan ar 8-9 Ebrill. Mae’r organ addurnedig, sydd â sain wahanol iawn i’r organ eglwys fodern, yn ail-greu’r organ ganoloesol sydd, erbyn hyn, wedi’i cholli. Bydd yn ail-greu sain ddilys cerddoriaeth eglwysig yr oesoedd canol, ac yn cwblhau’r tu fewn i Eglwys Ganoloesol Teilo Sant yn Sain Ffagan.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2011