Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Medi 2011

Cyllid rhyngwladol ar gyfer polisïau amgylcheddol wedi’i seilio ar dystiolaeth wan

Mae datgoedwigo trofannol yn cyfrannu at newid hinsawdd, mae'n dinistrio bioamrywiaeth a gall niweidio buddiannau pobl leol.  Mae'r cynllun Rheoli Coedwigoedd yn Gymunedol / Community Forest Management (CFM) wedi cael ei hyrwyddo fel ateb delfrydol (arbed coedwigoedd a bod o fudd i gymunedau lleol yr un pryd) ac mae cyllidwyr byd-eang wedi buddsoddi biliynau o ddoleri mewn rhaglenni CFM mewn gwledydd sy’n datblygu.  Fodd bynnag, mae astudiaeth a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn tynnu sylw at y diffyg tystiolaeth y mae buddsoddiadau o’r fath wedi’i seilio arni ac mae’n galw am ddulliau gwell o gasglu tystiolaeth yn y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2011

Tîm Bangor yn gwneud adolygiad o barciau morol yn y Caribî

Mae tîm o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor wedi bod yn brysur yn Ynysoedd y Cayman ym Môr y Caribî, yn ymgynghori â’r cyhoedd ynglŷn â’r gwaith o warchod y môr er mwyn helpu i gynllunio parciau morol y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2011

A allai diflaniad Rhew’r Arctig fod yn arwydd o gyfnod arall o dywydd oer y gaeaf hwn?

Mae gwyddonwyr wedi canfod cyswllt rhwng y gaeafoedd oer, gwyn ym Mhrydain a rhew môr tawdd yn yr Arctig, ac wedi rhybuddio bod cyfnodau hir o dywydd rhewllyd yn debygol o ddigwydd yn amlach yn y blynyddoedd i ddod.A allai diflaniad Rhew’r Arctig fod yn arwydd o gyfnod arall o dywydd oer y gaeaf hwn?

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2011

Newid Hinsawdd: Y Dystiolaeth

Yn trafod Climate Change and Wales - Yr Athro Bridget Emmett & Dr Clive Walmsle nos fwrth Tachwedd 15 fel rhan o gyfred darlithoedd ar newid hinsawdd, sy'n dod i ben ar 29 Tachwedd gyda dadl yn null Pawb a’i Farn.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2011

Grant gan yr AHRC i aelod o’r Staff

Mae Dr. June Luchjenbroers wedi ennill Grant Doethurol Cydweithredol o fri gan yr AHRC.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2011

R.S. Thomas – Llawysgrifau Newydd: Ychwanegiad at Gasgliad y Brifysgol

R.S. Thomas – Llawysgrifau Newydd: Ychwanegiad at Gasgliad y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2011

Rhwydd hynt i ynni morol adnewyddadwy?

Gallai ffermydd “melinau gwynt tanddwr” effeithio’r ffordd mae tywod yn symud o amgylch y môr ar hyd ein harfordir, gan effeithio ar draethau, traethellau ac, yn y pen draw, chynyddu’r perygl o lifogydd, yn ôl Dr Simon Neill, eigionegwr ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2011

Profwch Addoliad Canoloesol yn Eglwys Sant Teilo

Camwch mewn i Eglwys Sant Teilo yr wythnos nesaf (Mawrth 13 ac Iau 15 11.30 a 4.00) a byddwch yn profi, mor gywir â phosib, y golygfeydd a’r synau a fyddai wedi’u profi gan bobl ganoloesol wrth eu gweddi. Mae’r gwasanaethau hynod anarferol hyn i’w cynnal lle yn eglwys addurnedig ganoloesol Sant Teilo, sydd wedi’i  symud a’i hail-godi yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2011