Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ionawr 2012

Ysgoloriaeth Santander i Ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa

Gall ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa a gyflogir ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Bangor fod yn gymwys i wneud cais am ysgoloriaeth 12 mis o £5,000. Mwy o fanylion yma.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ionawr 2012

Plant a phobl ifanc yn rheoli epilepsi yn y cartref: Astudiaeth CHYME

Cafodd project ymchwil sy’n anelu at alluogi plant a phobl ifanc ag epilepsi i fedru rheoli’r cyflwr yn well eu hunain yn cael ei lansio yn ddiweddar (Gwener 20 Ionawr 2012)  gan Mary Burrows, Prif Weithredwr BIPBC.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2012

Sut mae ymchwil gwyddor chwaraeon yn dylanwadu ar ofal meddygol

Mae tair erthygl gan ymchwilwyr o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor yn ymddangos yn y rhifyn cyfredol Arthritis Care and Research, cyfnodolyn rhyngwladol a gyhoeddir gan yr American College of Rheumatology.    Mae'r rhifyn diweddaraf yn rhifyn arbennig yn cynnwys 18 erthygl sy'n canolbwyntio ar yr ymchwil arloesol ddiweddaraf ar y cyhyrau a'r esgyrn mewn clefydau gwynegol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2012

Erthyglau ar wella awyru mewn cartrefi plant sy’n dioddef o asthma

Two articles in the British Journal of General Practice are part authored by researchers from Bangor University.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2012

Academydd ym Mangor yn gyd awdur erthygl a ddewiswyd fel un o’r papurau cyllid corfforaethol gorau

Yr erthygl “Who disciplines bank managers?" gyda Dr Klaus Schaeck o Ysgol Busnes Bangor yn un o’r cyd awduron yw’r erthygl flaen mewn rhith rifyn o’r papurau llywodraethu corfforaethol gorau a gyhoeddwyd yn y Review of Finance, un o’r pum cyfnodolyn cyllid gorau.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2012

Rhoi cyfle i’r gymuned glywed am yr ymchwil ddiweddaraf i Reoli Cyflyrau Tymor Hir

Mae darlith yn canolbwyntio ar Reoli Cyflyrau Tymor Hir i’w chynnal yn Venue Cymru  am 6pm ar 17 Ionawr. Mae’r gyfres o ddarlithoedd yn rhad ac am ddim, ar agor i’r cyhoedd, ac yn cynnwys lluniaeth, cyfleoedd i rwydweithio, a thystysgrif bresenoldeb. 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2012

Darlithydd ym Mangor yn ennill gwobr am bapur economaidd

Mae darlithydd yn Ysgol Busnes Bangor wedi ennill gwobr am bapur a gyflwynwyd mewn prif gynhadledd  bancio a chyllid yn yr Eidal.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2012

Academydd o Fangor yn cynnig ateb posibl i gam-werthu gwasanaethau ariannol

Mewn wythnos lle rydym wedi gweld achos arall o gam-werthu gwasanaethau ariannol, a oes yna unrhyw atebion i’r broblem gyson hon yn ymwneud â rheolaeth ariannol?  Tra gall y camau diweddar i ddiddymu comisiwn wrth werthu buddsoddiadau manwerthu gynorthwyo i ddatrys y broblem hon, mae erthygl a gyhoeddwyd y mis yma yn y cylchgrawn Financial Services Focus, gan Gyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr, yn awgrymu bod angen newid mwy sylfaenol i’r ffordd rydym yn rheoli datblygiad cynhyrchion gwasanaethau ariannol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ionawr 2012

Ymchwil ar Ymwybyddiaeth Ofalgar yn cyrraedd cyfnod canlyniadau

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Bangor a Rhydychen yn dwyn ynghyd canlyniadau astudiaeth pum mlynedd fawr, sydd i'w ddatgelu yn hwyrach eleni, i ba mor effeithiol y gall rhaglen Therapi Gwybyddol sy'n seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar fod wrth leihau nifer yr achosion o iselder a thuedd at hunanladdiad ar gyfer pobl sy'n dioddef o iselder hunanladdol rheolaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2012