Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Chwefror 2013

How much protection is enough?

Protection of marine areas from fishing increases density and biomass of fish and invertebrates (such as lobster and scallops) finds a systematic review published in BioMed Central’s open access journal Environmental Evidence. The success of a protected area was also dependent on its size and on how it was managed, however even partial protection provides significant ecological  benefits.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2013

Adnabod Ymlysgiaid dan fygythiad

Mae Dr Anita Malhotra o Ysgol Gwyddorau Biolegol Bangor yn un o 200 o arbenigwyr blaenllaw ar ymlusgiaid sydd wedi cyd-awduro papur sy’n asesu’r perygl o ddifodiant i restr o 1,500 o ymlusgiaid a ddewiswyd ar hap o bob cwr o’r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2013

Ysgoloriaeth ymchwil gyntaf dathlu canmlwyddiant a chwarter Prifysgol Bangor yn cael ei chwblhau.

Yn ddiweddar fe wnaeth Marco Giudici, 29, o Filan, gwblhau ei ysgoloriaeth ymchwil mewn Hanes.   Marco, sy'n awr yn byw yn Hitchin, Swydd Hertford, yw'r cyntaf i gwblhau un o'r ysgoloriaethau ymchwil a roddwyd ar achlysur dathlu canmlwyddiant a chwarter Prifysgol Bangor.

Mae'r ysgoloriaethau arbennig hyn yn rhan o raglen y Brifysgol i ehangu ei darpariaeth ôl-radd. Eu nod yw denu myfyrwyr neilltuol o dda sy’n dymuno astudio yn y Brifysgol rymus hon sydd â phwyslais ar ymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Gwahodd academydd o Fangor i lansio cyfres seminar newydd ar y Gymdeithas Ddi-Arian

Gwahoddwyd yr Athro Bernardo Bátiz-Lazo o Ysgol Busnes Bangor i lansio cyfres newydd o seminarau ar bwnc ‘Entrepreneurial Opportunities and the Cashless Society’, fel rhan o’r Glasgow Business History Seminar Series, sef fenter ar y cyd rhwng haneswyr busnes wedi'u lleoli yn Ysgol Busnes Strathclyde a Phrifysgol Glasgow.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2013

Meddygon teulu yn atgyfeirio wythdeg y cant o achosion posib o ganser ar ôl dau ymweliad

"Un o brif ganfyddiadau'r ymchwil hwn yw'r angen parhaus i ganolbwyntio ar wneud diagnosis cyflym ac effeithlon o ganser, sef un o amcanion allweddol Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru. Yn benodol, mae angen inni ganolbwyntio ar ganserau 'anodd eu hamau'. Er enghraifft, yn yr astudiaeth hon, y ddau ganser sy'n cael eu gweld amlaf gan feddygon teulu cyn cael eu cyfeirio at arbenigwr (a gyda'r cyfnodau hiraf rhwng gweld meddyg teulu a chael eu cyfeirio) yw myeloma ymledol a chanser yr ysgyfaint. Bydd ein hymchwil at y dyfodol yma yng ngogledd Cymru yn canolbwyntio ar y ddau ganser hyn."

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2013

£1 miliwn o hwb ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer prosiect arbrofol i gynnal ymchwil i newid ymddygiad y diwydiant

Mae Alun Davies, y Dirprwy Weinidog dros Raglenni Ewropeaidd, wedi cyhoeddi y bydd prosiect peilot sy’n cynnal ymchwil arloesol er mwyn helpu busnesau i ddatblygu cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd yn cael £1 miliwn o arian Ewropeaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2013

Hwb i’r diwylliant arloesi

Mae menter newydd i drosglwyddo mwy o ymchwil blaengar prifysgolion Cymru i fyd busnes er mwyn rhoi hwb i economi Cymru ac adeiladu 'diwylliant o arloesedd' wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2013