Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Mawrth 2013

Gofalu am Rieni Maeth fel y gallant ofalu am y plant yn well

Mae cymysgfa o fwynhad a straen wrth fagu plant, ond wrth i wledydd Prydain wynebu argyfwng o ran nifer rhieni maeth sydd ar gael, mae un brifysgol yn canfod ffyrdd i wella lles personol a lleihau lefelau straen rhai sy’n cyflawni’r gwaith hwnnw ar hyn o bryd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2013

Mae angen gweithredu ar frys er mwyn atal newidiadau genetig di-droi’n-ôl mewn stociau pysgod

Os ydym yn dymuno cynnal stociau pysgod fel ffynhonnell bwyd i’r byd i gyd, yna rhaid i bysgodfeydd a rheolwyr cadwraeth gymryd i ystyriaeth dystiolaeth newydd sy’n dangos sut mae gorbysgota'r pysgod mwy mewn poblogaeth yn newid y pwll genynnau o blaid pysgod llai, llai ffrwythlon.

Mae papur yn Frontiers in Ecology and the Environment (ar gael ar-lein 18.3.13) dan arweiniad genetegyddion ym Mhrifysgol Bangor, gyda chyfraniadau gan Brifysgol East Anglia, Prifysgol y West Indies a Sefydliad Bioleg Ddatblygol Max-Planck, wedi profi am y tro cyntaf bod newid yn y DNA tuag at bysgod llai yn digwydd, ac o fewn cyfnod amser cymharol fyr sef ychydig genedlaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2013

Prifysgol Bangor i arwain project £1.2 miliwn ar Ddementia a'r Celfyddydau Gweledol

Bydd Prifysgol Bangor yn arwain un o nifer o brojectau a fydd yn gweld  ymchwilwyr y brifysgol, grwpiau cymunedol ac elusennau ac ymddiriedolaethau cenedlaethol yn cydweithio i ymchwilio i iechyd a lles cymunedau, ymwneud â’r gymuned a’i chael i weithredu. Mae’r Brifysgol wedi derbyn Grant Mawr yn y thema Diwylliannau, Iechyd a Lles, un o bum thema'r Rhaglen Cymunedau Cysylltiedig sy'n rhannu cyllid o fwy na £7 miliwn.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2013

Ymweliad yr Athro Vera Trappmann â’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar Gyfnewid Dysgu Erasmus

Bydd yr Athro Vera Trappmann o Brifysgol Otto-von-Guericke, Magdeburg, yr Almaen, yn ymweld â’r Ysgol ar Gyfnewid Dysgu Erasmus yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 18 Mawrth.  Mae hi’n Athro Cymdeithaseg a Chymdeithasau Ewropeaidd, ac mae ei hymchwil gymharol yn ymwneud â chydberthnasoedd llafur, lles a chyfrifoldeb corfforaethol yng Ngorllewin, Canolbarth a Dwyrain Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2013

Ymchwil yn chwilio am ofalwyr 'anweledig'

Credir bod dros 70,000 o bobl gydag anabledd dysgu yn byw yng Nghymru heddiw ond nid yw’r gwasanaethau cymdeithasol yn gwybod am fyw nag oddeutu 12,000 ohonynt. Felly mae hyn yn awgrymu bod degau o filoedd o bobl gydag anabledd dysgu yn byw gyda gofalwyr sy'n aelodau o'r teulu. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2013

Busnes ar Ynys Môn (BOA) yn cynnig bwrsariaeth i Fyfyrwyr Ymchwil SENRGy

Mae BOA yn rhwydwaith o gwmnïau bach a chanolig sydd wedi’u lleoli ym Môn. Hoffent roi bwrsariaeth werth £3,000 i fyfyriwr PhD y bydd ei (h)ymchwil o fudd i amgylchedd Ynys Môn neu i’w datblygiad economaidd neu gymunedol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2013

Dyfarnu ysgoloriaeth ymchwil gwadd pwysig i athronydd ym Mangor

Dyfarnwyd grant Mythos  o $4500 i Dr Lucy Huskinson, uwch ddarlithydd yn yr Ysgol Athroniaeth a Chrefydd iddi wneud ymchwil pellach i ffenomenoleg pensaernïaeth a dylunio trefol yn yr Opus Archives and Research Center, yn Santa Barbara, yr Unol Daleithiau.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2013

Staff Gwyddorau Cymdeithas ar ymweliad cyfnewid gwybodaeth yn India

Yn gynharach eleni, aeth staff o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas â grŵp o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar ymweliad cyfnewid gwybodaeth ag India.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2013